Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domov pro osamělé rodiče s dětmi, Azylové domy (§ 57)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby v krizi
 • osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • dorost (16 – 18 let) - od 18 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3190685
 • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
 • Adresa: Tunklova 896/1,78901 Zábřeh
 • Telefon: 734702087
 • E-mail: vedouci@mszzabreh.cz
 • Web: www.mszzabreh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

Rodiče samoživitelé, kteří se ocitli z různých důvodů bez přístřeší a není v jejich silách tuto krizovou životní situaci samostatně řešit.

Služba je určena pro:

- dospělé matky/otce s dítětem/dětmi, které nejsou starší 18-ti let věku

- dospělé těhotné ženy od 33. týdne těhotenství

- ženy/muže do věku 64 let , kteří mají svěřené dítě/děti do péče a jsou bez přístřeší

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Posláním Domova pro osamělé rodiče s dětmi Zábřeh je pomoci rodičům samoživitelům překonat obtížnou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení a podpořit je při návratu do běžného života.“

Cíle

- pomoc při zajištění základních potřeb

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- pomoc při získávání dovedností potřebných ke zlepšení své životní situace

- pomoc při hledání návazného samostatného bydlení

Matkám/otcům v nepříznivé bytové a sociální situaci zabezpečíme:

 • -dočasné ubytování, v 7 obytných jednotkách se samostatnou kuchyní a sociálním zařízením, v jednom pokoji s kuchyňským koutem a 3 pokoji se společnou kuchyní a společným sociálním zařízením. Maximální doba pobytu v DORD činí 1 rok

  -pomoc při zvyšování právního povědomí a sociální informovanosti

  a)   formou skupinových aktivit – uživatelům jsou nabízeny kurzy ke zvyšování informovanosti a znalostí ve věcech právních, sociálních, pro vyšší úspěšnost na trhu práce a resocializaci (př. kurzy o dluzích, PC pro začátečníky)

  b)   formou individuálních sezení – uživatelé jsou seznámeni se svými možnostmi na trhu práce, nároky na příspěvky od druhého rodiče a na sociální dávky, informováni o možnostech kontaktovat další odborníky. Dle přání a potřeb uživatele pomáháme sepisovat žádosti, žaloby a návrhy k soudu, formuláře na sociální dávky, životopisy, atd.

  80 % uživatelů našich služeb bude schopno bez značné pomoci druhé osoby vyřizovat své záležitosti na obecním úřadě, úřadě práce a v dalších státních i nestátních institucích

   
 • podporu při zlepšování dovedností v oblastech:
  1. péče o dítě
  2. domácnost
  3. nakládání s finančními prostředky
  a) formou skupinových aktivit – uživatelům jsou nabízeny kurzy ke zvyšování informovanosti a znalostí ve věcech svého finančního zajištění, zamezení prohlubování zadluženosti, vyšší úspěšnosti na trhu práce (př. kurzy o dluzích, PC pro začátečníky).

  b) formou individuálních sezení – uživatelé se svými průvodci IP rozpracovávají svou současnou finanční situaci (formulář Hospodaření s penězi), na které dále pracují. Společně se snaží najít rezervy, rozvrhnutí financí na měsíc, strategii nákupů (co, za kolik, na jak dlouho), tak aby se uživatelé naučili předpokládat své příjmy a výdaje a následně s nimi hospodařit.

  90% našich uživatelů úspěšně zapojit do aktivit probíhajících při DORD, vhodným sestavením individuálního plánu a správným provázením v průběhu naplňování osobních cílů je směřovat k nenásilnému začlenění do běžné společnosti

 

3. Nabízené činnosti

Nabízíme

- dočasné ubytování

- základní sociální poradenství

- podporu při obstarávání osobních záležitostí

- podporu při výchově a péči o děti

- pomoc s vedením domácnosti a přípravou stravy

- pomoc s hospodařením s financemi

- výchovně-vzdělávací a aktivizační programy

- podporu při hledání zaměstnání a samostatného bydlení

Matkám/otcům v nepříznivé bytové a sociální situaci zabezpečíme: - dočasné ubytování, kdy maximální doba pobytu v DORD činí 1 rok, - pomoc při zvyšování právního povědomí a sociální informovanosti a) formou skupinových aktivit – uživatelům jsou nabízeny kurzy ke zvyšování informovanosti a znalostí ve věcech právních, sociálních, pro vyšší úspěšnost na trhu práce a resocializaci b) formou individuálních sezení – uživatelé jsou seznámeni se svými možnostmi na trhu práce, nároky na příspěvky od druhého rodiče a na sociální dávky, informováni o možnostech kontaktovat další odborníky. Dle přání a potřeb uživatele pomáháme sepisovat žádosti, žaloby a návrhy k soudu, formuláře na sociální dávky, životopisy, atd. - podporu při zlepšování dovedností v oblastech: 1. péče o dítě 2. domácnost 3. nakládání s finančními prostředky a) formou skupinových aktivit – uživatelům jsou nabízeny kurzy ke zvyšování informovanosti a znalostí ve věcech svého finančníh

4. Specifika služby

Jsme Domov pro osamělé rodiče s dětmi v Zábřehu a pomáháme osamělým rodičům s dětmi v tísni bez zázemí při startu do života. Nabízíme těmto lidem v obtížné životní situaci časově omezené zázemí a aktivačními programy jim pomáháme k usnadnění jejich dalšího samostatného života. Matkám/otcům v nepříznivé bytové a sociální situaci zabezpečíme: - dočasné ubytování, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok, - pomoc při zvyšování právního povědomí a sociální informovanosti 80 % uživatelů našich služeb bude schopno bez značné pomoci druhé osoby vyřizovat své záležitosti na obecním úřadě, úřadě práce a v dalších státních i nestátních institucích - podporu při zlepšování dovedností v oblastech: a) péče o dítě, b) domácnost, c) nakládání s finančními prostředky. Zapojením 90% našich uživatelů do aktivit probíhajících při DORD, individuálním přístupem, který směřuje k nenásilnému začlenění do běžné společnosti.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník

Dospělá osoba bez dítěte = těhotná žena: 150 Kč/den

Dospělá osoba s nazletilým dítětem/dětmi:

Dospělá osoba: 120 Kč/ den

Dítě: 80 Kč/den

 

Uživatel služby

Kč za den

těhotná žena

150,-

uživatel + 1 dítě

200,-

Uživatel + 2 děti

280,-

Uživatel + 3 děti

360,-

Uživatel + 4 děti

440,-

Uživatel + 5 dětí

520,-

 

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Technické služby Zábřeh p.o.

IČ poskytovatele

06539866

Kontaktní údaje na poskytovatele