Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domov pro osamělé rodiče s dětmi, Azylové domy (§ 57)

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby v krizi
 • osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • dorost (16 – 18 let) - od 18 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3190685
 • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
 • Adresa: Tunklova 896/1,78901 Zábřeh
 • Telefon: 734702087
 • E-mail: vedouci@mszzabreh.cz
 • Web: www.mszzabreh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domov pro osamělé rodiče s dětmi Zábřeh poskytuje pomoc matkám/otcům s nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám v akutní nepříznivé bytové a sociální situaci zejména:

 • -žijícím část svého života ve výchovném zařízení
 • -z nefunkčních nebo sociálně slabých rodin
 • -s nízkým inteligenčním potenciálem
 • -opouštějícím domácnost v důsledku rozvodu manželství, rozchodu s partnerem, otcem dětí

      Podle těchto důvodů můžeme rozdělit uživatele našich služeb do 2 skupin:

 1. matky/otcové a ženy s nedostatečným sociálním potenciálem
 2. sociálně ohrožené ženy a matky/otcové v důsledku rozvodu

Věková struktura: Mladí dospělí (18 až 26 let) Dospělí (27 až 64 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Pomáháme osamělým rodičům s dětmi v tísni bez zázemí při startu do života. Nabízíme těmto lidem v obtížné životní situaci časově omezené zázemí a aktivačními programy jim pomáháme do jejich dalšího samostatného života.

Matkám/otcům v nepříznivé bytové a sociální situaci zabezpečíme:

 • -dočasné ubytování, v 7 obytných jednotkách se samostatnou kuchyní a sociálním zařízením, v jednom pokoji s kuchyňským koutem a 3 pokoji se společnou kuchyní a společným sociálním zařízením. Maximální doba pobytu v DORD činí 1 rok

  -pomoc při zvyšování právního povědomí a sociální informovanosti

  a)   formou skupinových aktivit – uživatelům jsou nabízeny kurzy ke zvyšování informovanosti a znalostí ve věcech právních, sociálních, pro vyšší úspěšnost na trhu práce a resocializaci (př. kurzy o dluzích, PC pro začátečníky)

  b)   formou individuálních sezení – uživatelé jsou seznámeni se svými možnostmi na trhu práce, nároky na příspěvky od druhého rodiče a na sociální dávky, informováni o možnostech kontaktovat další odborníky. Dle přání a potřeb uživatele pomáháme sepisovat žádosti, žaloby a návrhy k soudu, formuláře na sociální dávky, životopisy, atd.

  80 % uživatelů našich služeb bude schopno bez značné pomoci druhé osoby vyřizovat své záležitosti na obecním úřadě, úřadě práce a v dalších státních i nestátních institucích
   
 • podporu při zlepšování dovedností v oblastech:
  1. péče o dítě
  2. domácnost
  3. nakládání s finančními prostředky
  a) formou skupinových aktivit – uživatelům jsou nabízeny kurzy ke zvyšování informovanosti a znalostí ve věcech svého finančního zajištění, zamezení prohlubování zadluženosti, vyšší úspěšnosti na trhu práce (př. kurzy o dluzích, PC pro začátečníky).

  b) formou individuálních sezení – uživatelé se svými průvodci IP rozpracovávají svou současnou finanční situaci (formulář Hospodaření s penězi), na které dále pracují. Společně se snaží najít rezervy, rozvrhnutí financí na měsíc, strategii nákupů (co, za kolik, na jak dlouho), tak aby se uživatelé naučili předpokládat své příjmy a výdaje a následně s nimi hospodařit.

  90% našich uživatelů úspěšně zapojit do aktivit probíhajících při DORD, vhodným sestavením individuálního plánu a správným provázením v průběhu naplňování osobních cílů je směřovat k nenásilnému začlenění do běžné společnosti

 

3. Nabízené činnosti

Matkám/otcům v nepříznivé bytové a sociální situaci zabezpečíme: - dočasné ubytování, kdy maximální doba pobytu v DORD činí 1 rok, - pomoc při zvyšování právního povědomí a sociální informovanosti a) formou skupinových aktivit – uživatelům jsou nabízeny kurzy ke zvyšování informovanosti a znalostí ve věcech právních, sociálních, pro vyšší úspěšnost na trhu práce a resocializaci b) formou individuálních sezení – uživatelé jsou seznámeni se svými možnostmi na trhu práce, nároky na příspěvky od druhého rodiče a na sociální dávky, informováni o možnostech kontaktovat další odborníky. Dle přání a potřeb uživatele pomáháme sepisovat žádosti, žaloby a návrhy k soudu, formuláře na sociální dávky, životopisy, atd. - podporu při zlepšování dovedností v oblastech: 1. péče o dítě 2. domácnost 3. nakládání s finančními prostředky a) formou skupinových aktivit – uživatelům jsou nabízeny kurzy ke zvyšování informovanosti a znalostí ve věcech svého finančníh

4. Specifika služby

Jsme Domov pro osamělé rodiče s dětmi v Zábřehu a pomáháme osamělým rodičům s dětmi v tísni bez zázemí při startu do života. Nabízíme těmto lidem v obtížné životní situaci časově omezené zázemí a aktivačními programy jim pomáháme k usnadnění jejich dalšího samostatného života. Matkám/otcům v nepříznivé bytové a sociální situaci zabezpečíme: - dočasné ubytování, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok, - pomoc při zvyšování právního povědomí a sociální informovanosti 80 % uživatelů našich služeb bude schopno bez značné pomoci druhé osoby vyřizovat své záležitosti na obecním úřadě, úřadě práce a v dalších státních i nestátních institucích - podporu při zlepšování dovedností v oblastech: a) péče o dítě, b) domácnost, c) nakládání s finančními prostředky. Zapojením 90% našich uživatelů do aktivit probíhajících při DORD, individuálním přístupem, který směřuje k nenásilnému začlenění do běžné společnosti.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za užívání služby se hradí ve výši příslušné denní výše úhrady násobené počtem dnů příslušného kalendářního měsíce nejpozději do konce měsíce. V případě, že nedojde k čerpání služby v celé výši úhrady, přestože již byla příjemcem služby zaplacena, přeplatek se vrací. Výše úhrad za poskytované služby v Domově pro matky s dětmi v Zábřehu činí za jeden den poskytnutí služby: a) Celodenní pobyt příjemce služby 130,- Kč (130 Kč těhotná matka bez dětí), b) Celodenní pobyt matky/otce s 1 dítětem 160,- Kč (100 Kč matka/otec + 60 Kč 1 dítě), c) Celodenní pobyt matky s 2 dětmi 220,- Kč (100 Kč matka/otec + 120 Kč 2 děti), d) Celodenní pobyt matky s 3 a více dětmi 280,- Kč (100 Kč matka/otec + 180 Kč 3 a více dětí), d) Celodenní pobyt matky s 4 a více dětmi 340,- Kč (100 Kč matka/otec + 240 Kč 4 a více dětí).

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Technické služby Zábřeh p.o.

IČ poskytovatele

06539866

Kontaktní údaje na poskytovatele