Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Osobní asistence, Osobní asistence (§ 39)

Forma sociální služby

Terénní:

Komu je služba určena

 • senioři
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením

Věkové skupiny

 • starší děti (11 – 15 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • starší senioři (nad 80 let)
 • děti předškolního věku (1 - 6 let) - od 3 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou služby Osobní asistence jsou občané se zdravotním postižením (viz níže) nebo senioři, kteří žijí ve svém domácím prostředí a s dopomocí jiné osoby jsou schopni v něm plnohodnotně žít.

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením (osoby s PAS, vysokofunkční a atypický autismus)
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením (osoby se zrakovým, sluchovým a zdravotním postižením)
 • senioři

Věková kategorie klientů: 

 • děti předškolního věku (3 - 7 let)
 • mladší děti (7 - 10 let)
 • starší děti (11 - 15 let)
 • dorost (16 - 18 let)
 • mladí dospělí (18 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání služby: 

 • Terénní služba Osobní asistence podporuje osoby se sníženou soběstačností potřebující ke svému životu dopomoc druhého člověka. Služba je poskytována v přirozeném prostředí člověka.

Charakteristika služby:

 • Jedná se o terénní službu, která je poskytována především v domácnosti uživatele, popř. v okolí domu a na veřejných místech.

Služba Osobní asistence využívá nasmlouvaného času služby:

 • k aktivizaci uživatele za účelem udržení nebo zlepšení jeho soběstačnosti a samostatnosti 
 • k podpoře činnosti uživatele, které by sám bez pomoci asistenta nezvládl 
 • u uživatele, aby mohl co nejdéle žít ve svém vlastním domácím prostředí, a tím oddálit umístění v pobytové sociální službě.

Cíle služby:

 • Cílem služby Osobní asistence je individuálně podporovat nezávislost a samostatnost uživatele v jeho domácím prostředí takovým způsobem, aby mohl žít plnohodnotným životem a neztratil přirozený kontakt se společenským prostředím.
 • Cíle služby Osobní asistence jsou dále specifikovány ve Strategickém plánu Charity Šumperk a v Krátkodobém plánu Charity Šumperk.

3. Nabízené činnosti

Nabízíme základní vyhláškové činnosti dle § 39 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění - pomoc při zvládání běžných úkonů, pomoc při hygieně, úklidu, nákupu, kontaktů se společenským prostředím, aktivizační činnosti, při obstarávání osobních záležitostí. 

4. Specifika služby

Doba poskytování služby:

 • Služba je poskytována v pracovní dny od 7:00 do 15:30. Péči v jinou dobu poskytujeme po předchozí domluvě, dle aktuální potřeby uživatele.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  07:00-15:30
   Středa  :  07:00-15:30
   Čtvrtek  :  07:00-15:30
   Pondělí  :  07:00-15:30
   Úterý  :  07:00-15:30
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Služba je hrazená dle aktuálního sazebníku zpětně za skutečně odebrané služby. Vyúčtování je vystaveno do 15. dne následujícího měsíce po odebrání služby. Úhrada může probíhat hotově v domácnosti uživatele, v sídle organizace nebo bezhotovostně na základě zaslané faktury.

Fakultativní činnost

ANO

Poskytujeme dopravu uživatele např. k lékaři, na úřad apod., cena za jeden kilometr je 12 Kč.

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Šumperk

IČ poskytovatele

48005894

Kontaktní údaje na poskytovatele