Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Přehled vyhledaných služeb

Azylový dům

  • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
  • Pobytová:

Azylový dům pro osoby se sníženou soběstačností (Domov sv. Anežky)

  • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
  • Pobytová:

Azylový dům

  • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
  • Pobytová:

Dům seniorů FRANTIŠEK - pobytová služba domova pro seniory

  • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
  • Pobytová:

Noclehárna

  • Druh služby: Noclehárny (§ 63)
  • Ambulantní: