Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Přehled vyhledaných služeb

Azylový dům pro osoby se sníženou soběstačností (Domov sv. Anežky)

  • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
  • Pobytová:

Domov pro ženy a matky s dětmi

  • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
  • Pobytová:

Azylový dům

  • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
  • Pobytová:

Azylový dům

  • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
  • Pobytová:

Klíč - centrum sociálních služeb, chráněné bydlení Domov

  • Druh služby: Chráněné bydlení (§ 51)
  • Pobytová:

Noclehárna

  • Druh služby: Noclehárny (§ 63)
  • Ambulantní: