Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domov pro osoby se zdravotním postižením, Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • mladí dospělí (19 – 26 let) - mladí dospělí (18-26)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3431782
 • Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)
 • Adresa: Víceměřice 32,79826 Víceměřice
 • Telefon: 582305244
 • E-mail: reditel@domovurybnika.cz
 • Web: www.domovurybnika.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

2. Smysl, poslání a cíl služby

3. Nabízené činnosti

- celoroční ubytování, celodenní strava v rozsahu 4 jídel - dopomov při zvládání běžných úkonů péče - dopomoc při osobní hygieně - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při navázání kontaktu s rodinou, pomoc při zajištění sociálních služeb jinými poskytovateli - nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, rozvoj soběstačnosti formou aktivního nácviku, účasti při aktivizační činnosti a účasti na společenských aktivitách pořádaných Domovem i mimo něj - dopomoc při organizaci zájmových aktivit, umožnění účasti na aktivizačních činnostech - pomoc při obstarávání osobních záležitostí a uplatňování práv a zájmů, zprostředkování kontaktu s veřejnými institucemi, jinými organizacemi či občany - poskytování ošetřovatelské péče - zajištění lékařské péče a dalších služeb, které nejsou poskytovány Domovem (duchovní služby, kadeřnictví, canisterapie, muzikoterapie, pedikúra)

4. Specifika služby

Služba se poskytuje celoročně na základě smlouvy o poskytování sociální služby osobám se zdravotním postižením, které trvale nemohou žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Je také důležité vytvořit důstojnou náhradu za domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života s ohledem na jejich zvláštnosti, zachování individuality a rozvíjení jejich osobností.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA
Úhradu za ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy prádla a ošacení, žehlení. Úhrada za stravu zahrnuje celodenní stravu, v rozsahu 4 jídel: snídaně, oběd, odpolední svačina, večeře + u diabetiků 2. večeře.

Fakultativní činnost

ANO

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

71197729

Kontaktní údaje na poskytovatele