Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Charita Zábřeh - Charitní pečovatelská služba, Pečovatelská služba (§ 40)

Forma sociální služby

Terénní:

Komu je služba určena

 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s mentálním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby s tělesným postižením

Věkové skupiny

 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • starší děti (11 – 15 let) - od 10 let
 • dorost (16 – 18 let)
 • děti předškolního věku (1 - 6 let) - do 4 let
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Zámecká 19/11,78985 Mohelnice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena

 • osobám s chronickým duševním onemocněním
  • Jedná se o osoby, které trpí zejména stařeckou demencí nebo jinou formou demence.
 • osobám s chronickým onemocněním
  • Jedná se o osoby, které trpí vrozeným nebo získaným dlouhodobým či vleklým onemocněním jako jsou např. srdeční choroby, cévní příhoda, degenerativní, zánětlivá, nádorová onemocnění, onemocnění dýchacích cest, diabetes apod.
 • osobám s mentálním postižením
 • osobám s tělesným postižením
 • rodináms dítětem/dětmi
  • Jedná se o rodiny, kterým se narodily současně 3 nebo více dětí, služby je poskytována do 4 let věku těchto dětí.
 • seniorům

kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech a nachází se v nepříznivé životní situaci.

Věková kategorie klientů:

- děti kojeneckého věku (do 1 roku), - děti předškolního věku (1 - 4 let), - starší děti (10 – 15 let), - dorost (16 – 18 let), - mladí dospělí (19 – 26 let) - dospělí (27 – 64 let),  - mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poskytováním charitní pečovatelské služby pomáháme uživatelům zvládnout úkony péče o vlastní osobu a domácnost, které by dělali sami, kdyby jim v tom nebránila snížená soběstačnost v důsledku jejich nepříznivé životní situace. Služba je prováděna v jejich přirozeném domácím prostředí, je tedy službou terénní. Snažíme se zachovat přirozené vazby uživatelů na okolí a předejít tak jejich osamělosti. Současně poskytujeme uživatelům základní bezplatné sociální poradenství.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti -pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu -pomoc při osobní hygieně -poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy -pomoc při zajištění chodu domácnosti -zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Doplňkové činnosti -převozy uživatelů -pedikúra

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Služba, poskytovaná rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí, je poskytována pouze za přítomnosti rodiče dětí.

4. Specifika služby

- Zaručujeme svým uživatelům, že služba bude zajištěna vždy, včas, v dohodnutém rozsahu a odborným personálem na základě smluvně sjednané péče - vážíme si každého člověka, uznáváme jeho jedinečnost a důstojnost, respektujeme jeho svobodné rozhodnutí, snažíme se maximálně chránit soukromí klientů -s každým klientem pracujeme individuálně, péči provádíme vždy dle jeho zvyklostí

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  07:00-20:00
   Sobota  :  07:00-20:00
   Neděle  :  07:00-20:00
   Středa  :  07:00-20:00
   Čtvrtek  :  07:00-20:00
   Pondělí  :  07:00-20:00
   Úterý  :  07:00-20:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Základní činnosti péče ve všední dny - 130,-Kč/hod (čas je počítán v minutách),  péče o víkendech a svátcích - 130,- Kč/hod (čas je počítán v minutách), dovoz jídla - 20,-Kč/úkon, velký nákup - 115,-Kč/úkon, praní prádla - 70,- Kč/kg. Doplňková činnost převozy klientů (dle vnitřního ceníku) pedikúra - 300,- Kč/úkon

Fakultativní činnost

ANO

- převozy klientů - doprava klientů - jedná se o převoz osobním automobilem poskytovatele zpoplatněného dle aktuálního ceníku v závislosti na ujetých km.

- převozy klientů - doprava - hodiny - jedná se o čas, který pečovatel vykazuje v souvislosti s převozam klienta a řídí vozidlo  (nepracuje jako pečovatelka, ale jako řidič)

- pedikúra pro imobilní a částečně imobilní klienty - koupel nohou, odstranění zrohovatělé vrstvy kůže a ošetření kuřích ok, stříhání a pilování nehtů, promazání nohou.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Zábřeh

IČ poskytovatele

42766796

Kontaktní údaje na poskytovatele