Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Dluhová poradna, Sociální poradenství (§ 37)

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby v krizi
 • rodiny s dítětem/dětmi

Věkové skupiny

 • Senioři (od 65 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - od 18 let
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena lidem ve věku nad 18 let, kteří se dostali do obtížné životní a sociální situace vlivem dluhů a potřebují poradenské služby v oblasti dluhové problematiky.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Dluhová poradna poskytuje odborné informace lidem v dluhové krizi i těm, kteří se v této problematice potřebují zorientovat. Společně hledáme východisko z dluhových obtíží a nabízíme možnosti jejich zvládání.

Cíle:

-  klient dostane takovou informaci, která přispěje k efektivnímu zvládnutí jeho situace a umožní naplnit jeho zakázku

- klient se lépe orientuje ve své situaci a je motivován k jejímu řešení

Principy:

- respekt k důstojnosti a individualitě klienta a k jeho svobodnému rozhodnutí

- podpora klienta ve využívání vlastních zdrojů směrem k vyřešení jeho situace

- diskrétnost

- kvalita - předávání pravdivých a aktuálních informací

 

3. Nabízené činnosti

1. orientaci ve finanční situaci 2. komunikace s věřiteli, exekutory 3. nastavení rodinného rozpočtu 4. sepsání splátkového kalendáře 5. pomoc se zvýšením svého příjmu (vyřízení sociálních dávek, hledání zaměstnání, levnějšího bydlení) 6. sepsání námitky proti nákladům řízení, odporu proti platebnímu rozkazu 7. sepsání návrhu na oddlužení

4. Specifika služby

Provázanost na další služby Charity Olomouc: 1. Krizová pomoc (pomoc lidem v akutní krizi formou krizové intervence - psychická podpora pro zadlužené), 2. přímá pomoc v nouzi (materiální podpora aj.) a další.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  08:00-11:00
   Úterý  :  08:00-11:00  -  pro objednané
   Středa  :  13.00-16:30  -  pro objednané
   Středa  :  08:00-11:00  -  pro objednané
   Čtvrtek  :  08:00-11:00  -  pro objednané
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytována bezplatně.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Olomouc

IČ poskytovatele

44936427

Kontaktní údaje na poskytovatele