Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

NZDM v Mohelnici a Zábřehu, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)

Forma sociální služby

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věkové skupiny

 • starší děti (11 – 15 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Děti a dorost (7 –18 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • dorost (16 – 18 let)

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Postřelmovská 465/1,78901 Zábřeh

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mohelnici a Zábřehu poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížných životních situacích a pomáhá jim smysluplně trávit volný čas. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 7-26 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Naším posláním je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů, prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb ve městech Mohelnice a Zábřehu.

 

 

3. Nabízené činnosti

• Kontaktní práce • Situační intervence • Informační servis • Pomoc v krizi • Sociální poradenství • Zprostředkování dalších služeb • Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele • Práce s blízkými osobami • Doučování • Případová práce • Pomoc v prosazování práv a zájmů • Pobyt v zařízení • Preventivní, výchovné a pedagogické programy • Volnočasové aktivity

4. Specifika služby

Realizujeme projekt "Kudy Kam":

Cíle projektu

Projekt odstraní nebo zmírní bariéry, které musí cílová skupina překonávat při prvních samostatných krocích životem. Soustředí se především na změnu postojů a rozvoj základních sociálních kompetencí, které jsou díky prostředí, v němž příslušníci cílové skupiny vyrůstají, rizikové a nedostatečné.

Dílčí cíle

 • zvýšit dostupnost inkluzivních programů prevence sociálně patologických jevů, motivace ke změně rizikových postojů a tréninku sociálních kompetencí na území MAS Mohelnicko nabídkou podpory projektu mladým lidem ohroženým sociálními riziky na celém území MAS
 • vymanit účastníky projektu ze zaběhnutých sociálně (a někdy i zdravotně) rizikových stereotypů a pomoci jim otevřít nové obzory ohledně osobní, občanské a profesní seberealizace
 • rozvinout u nich schopnost vyjádřit své představy, konstruktivně je reflektovat a plánovat na jejich základě budoucnost
 • zvýšit jejich sebevědomí
 • posílit komunikační dovednosti účastníků projektu jak v běžném neformálním společenském styku, tak při jednání s institucemi
 • vést účastníky projektu k přijetí vzdělání a práce jako hodnot a prostředků k naplnění životních i praktických cílů
 • nacvičit s účastníky projektu obecné pracovní návyky
 • prohloubit u účastníků projektu kompetence potřebné k nalezení a udržení standardního bydlení
 • natrénovat s nimi základní principy finanční gramotnosti
 • posílit u nich respektování zásad “harm reduction” a postupného omezování rizikového chování v oblasti konzumace drog, netolismu, hazardu apod.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  12:00-14:00  -  Zábřeh
   Pondělí  :  12:00-14:00  -  Mohelnice
 •  
 • Ambulantní
  • Středa  :  12:00-16:00
   Pondělí  :  11:00-18:00
   Úterý  :  11:00-18:00
   Čtvrtek  :  11:00-18:00
   Pátek  :  11:00-17:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Společnost Podané ruce o.p.s.

IČ poskytovatele

60557621

Kontaktní údaje na poskytovatele