Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Dům na půl cesty, Domy na půl cesty (§ 58)

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

  • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

Věkové skupiny

  • Mladí dospělí (19 – 26 let) - 18-26 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

  • Adresa: Rejvízská 364,79001 Jeseník

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba Dům na půl cesty je tu pro mladé lidi ve věku od 18-ti do 26-ti let, kteří nemají uspokojivé zázemí (narušené vztahové a rodinné vazby, kteří opouští dětské domovy, výchovné ústavy, nevhodné podmínky pro dokončení vzdělání, ztráta bydlení, týrání, domácí násilí apod.)a kteří současně potřebují podporu a jsou motivování k řešení své situace. Služba je určena také mladým lidem, kteří se krátce po dosažení zletilosti stali rodiči, naplní-li podmínky uvedené výše. Služba je určena pro 12 mladých lidí a je poskytována nepřetržitě na ulici Sokolská 32, 779 00 Olomouc a na ul. Rejvízská 364, 790 01 Jeseník. Prostory služby nejsou bezbariérově přizpůsobeny.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby Dům na půl cesty je umožnit mladým lidem bez vlastního zázemí bydlet v prostředí, kde mohou s podporou získat a rozvíjet dovednosti potřebné pro samostatný život. Cílem služby je podporovat mladé lidi k dosažení jejich osobních cílů vedoucích k zařazení do běžného života. 

3. Nabízené činnosti

Služba Dům na půl cesty poskytuje podle následující základní činnosti: a) poskytnutí ubytování, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, c) sociálně terapeutické činnosti, d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

Vzájemná spolupráce s mladými lidmi je zaměřena na následující oblasti: jednání s úřady a uplatňování svých práv, udržování domácnosti (úklid, praní prádla) a samostatné přípravě jídla, hospodaření s měsíčním příjmem, hledání práce a získávání pracovních návyků, vzdělávání a zvyšování kvalifikace, využívání běžně dostupných služby, hledání bydlení a jaké povinnosti samostatné bydlení obnáší, poskytování informací, které mu pomohou v oblasti péče o jeho osobu a zdraví, vytváření, rozvíjení a udržování vztahů s rodinou, vrstevníky a společenským prostředím, poskytování informací o možných důsledcích svých rozhodnutí a činů, podporování v abstinenci, aktivní trávení volného času

Časový rozsah poskytování služeb

  • Pobytová
    • Nepřetržitě
  •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Cena za poskytování služby: 130Kč za den pobytu

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně

IČ poskytovatele

42766214

Kontaktní údaje na poskytovatele