Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, příspěvková organizace, Domovy pro seniory (§ 49)

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři

Věkové skupiny

 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

2. Smysl, poslání a cíl služby

3. Nabízené činnosti

Služba obsahuje tyto základní činnosti: -poskytnutí ubytování -poskytnutí stravy -pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu -pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu -zprostředkování kontaktu se společenským prostředím -sociálně terapeutické činnosti -aktivizační činnosti -pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Péče o klienty - seniory s omezenou nebo žádnou schopností sebepéče (zcela imobilní ). Zajištění celodenní ošetřovatelské péče.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA
-úhrada za ubytování v částce 140 Kč / den (3 lůžkový pokoj) -úhrada za ubytování v částce 150 Kč / den ( 2 lůžkový pokoj) -úhrada za stravu v částce 145 Kč / den

Fakultativní činnost

ANO

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

70885541

Kontaktní údaje na poskytovatele