Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

CENTRUM PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ a CENTRUM PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ, pobočka ŠTERNBERK, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní:

Komu je služba určena

 • rodiny s dítětem/dětmi
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Věkové skupiny

 • starší děti (11 – 15 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Senioři (od 65 let)
 • Děti a dorost (7 –18 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • děti předškolního věku (1 - 6 let)
 • Děti do předškolního věku (0 - 6 let) - od 3 let
 • dorost (16 – 18 let)

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Masarykova 371,79305 Moravský Beroun

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
a rodinám s dítětem/dětmi.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním je pomoc a podpora cílové skupiny v tíživých životních situacích. Naše činnost zvyšuje kompetence cílové skupiny v rámci sociálního začleňování. Podporujeme osobnostní růst, nácvik dovedností a aktivizujeme rodiny ke zlepšení vztahů s institucemi i okolím.

3. Nabízené činnosti

1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

•pracovně výchovná činnost s dětmi, např.:

o motivace a podpora zapojení dětí do domácích prací zajišťující řádný chod rodiny,

o zapojení dětí do existujících pracovně výchovných programů.

•pracovně výchovná činnost s dospělými, např.:

o cílená podpora rodičů při péči o děti a rodinu – vedení domácnosti, hospodaření s finančními prostředky, prevence zadlužování a řešení dluhové situace rodiny,

o motivační rozhovory v rodinách k prospěchu dětí a zabezpečení rodiny,

o práce s rodinou na školní přípravě dětí, sledování výsledků dětí ve škole, podpora dobré spolupráce rodiny se školou, kontakty s učiteli apod.,

o motivace a trénink dospělých členů rodiny za účelem úspěšných jednání na úřadech a institucích (úřady práce, školy, školky, lékaři, zaměstnavatelé apod.),

•nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte, např.:

o budování hodnotového systému – vysvětlováním na příkladech co je „dobré“ a co“ špatné“, posilování vzájemných rodinných vztahů a vztahů v širší rodině,

o podpora volnočasových aktivit a pomoc při jejich vyhledávání a zapojování se,

o upevňování hygienických návyků,

o motorická cvičení s dětmi a cvičení na podporu kreativity (poznávání barev, kreslení, vystřihování, modelování,

o trénink rozvoje řeči a mluvení prostřednictvím říkánek, básniček a písniček,

•zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí, např.:

o pomoc s docházkou dětí do předškolních zařízení (vyhledávání, zprostředkování),

o pomoc s předškolní přípravou, pomoc s přípravou k zápisu do školy, doprovod k zápisům do škol,

o pomoc při přípravě dětí do školy v domácím prostředí s rodičem,

•zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity, např.:

o realizace volnočasových aktivit-fakultativní činnost

2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

• nácvik aktivit, jimiž se rozumí zejména osvojení schopností a dovedností rodičů dětí při využívání veřejně dostupných služeb, tj. např.:

o příprava na cestování veřejnou dopravou, vyhledávání v jízdních řádech, identifikace dopravního prostředku,

o pořádání veřejných akcí

3) sociálně terapeutické činnosti

 o pomoc v krizi

4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

•pomoc při vyřizování běžných záležitostí:

o pomoc a podpora při jednání na elektrárnách, plynárnách a jiných institucích

o doprovody na úřady a pomoc s vyřizováním sociálních dávek, důchodů a jednání s věřiteli, osobní doklady

o pomoc a podpora při jednáních na OSPOD,

o nácvik vyplňování formulářů, vypisování obálek, podacích lístků, poštovních poukázek, aj.

•pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob:

o práce s rodinou na změnách, které odvrátí riziko odebrání dětí z rodiny,

 

4. Specifika služby

Fakultativní činnosti: volnočasové a vzdělávací aktivity

 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  08:00-16:30  -  Přestávka 12-13
   Úterý  :  08:00-16:30  -  Přestávka 12-13
   Čtvrtek  :  08:00-16:30  -  Přestávka 12-13
   Pátek  :  08:00-16:30  -  Přestávka 12-13
   Středa  :  08:00-16:30  -  Přestávka 12-13
 •  
 • Terénní
  • Pondělí  :  08:00-16:30  -  Přestávka 12-13
   Úterý  :  08:00-16:30  -  Přestávka 12-13
   Čtvrtek  :  08:00-16:30  -  Přestávka 12-13
   Pátek  :  08:00-16:30  -  Přestávka 12-13
   Středa  :  08:00-16:30  -  Přestávka 12-13
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

ne

Fakultativní činnost

ANO

Volnočasové a vzdělávací aktivity

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Ecce Homo Šternberk, z.s.

IČ poskytovatele

66181399

Kontaktní údaje na poskytovatele