Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi, Azylové domy (§ 57)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • děti předškolního věku (1 - 6 let)
 • dorost (16 – 18 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2467733
 • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
 • Adresa: Seifertova 689/7,79001 Jeseník
 • Telefon: 584411684
 • E-mail: straka@boetheia.cz
 • Web: www.boetheia.eu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Azylový dům je určen pro rodiče (otce nebo matky) s dětmi nebo zákonné zástupce s dětmi a těhotné ženy od 2. trimestru těhotenství, kteří jsou starší 18 let, zdravotně soběstační a ocitli se bez střechy nad hlavou, jsou v nepříznivé sociální situaci, která bývá zpravidla spojená se ztrátou domova, a chtějí tuto situaci řešit. Věk dětí je od 0 do 18 let. Pokud rodič pečuje o postižené dítě a tuto péči sám zvládá, může být v zařízení umístěn. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Azylového domu Boétheia pro osamělé rodiče s dětmi v Jeseníku je podpora osamělým rodičům (otcům nebo matkám), zákonným zástupcům s dětmi a těhotným ženám od druhého trimestru těhotenství, kteří se z různých příčin ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a chtějí tuto situaci řešit. Individuální podpora je poskytována po dobu nezbytně nutnou prostřednictvím celodenního bydlení, hygieny, možnosti stravování a motivací k návratu do společnosti. Kapacita služby Azylového domu pro rodiče s dětmi je 24 lůžek, 8 lůžek pro rodiče a 16 lůžek pro děti.

Cílem služby je:

 1. Stabilizovat sociální situaci uživatele prostřednictvím adaptační doby (přizpůsobení se podmínkám služby) maximálně v délce do 2 měsíců.
 2. Podporovat uživatele k postupnému osamostatnění a návratu do společnosti prostřednictvím:

Cíle služby jsou naplňovány prostřednictvím spolupráce v oblastech:

 • hledání zaměstnání a jeho udržení,
 • hledání samostatného bydlení (např. spoření na kauci),
 • získání návyku hospodaření s finančními prostředky (řešení dluhů, plán
 • hospodaření s finančními prostředky),
 • prohloubení schopnosti uplatňovat svá práva (lékařská péče, sociální dávky,  
 • právo na spravedlivou odměnu za práci apod.),
 • uvědomění si a plnění svých povinností (např. stanovené soudem, rodinnou vazbou, předpisy Azylového domu),
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.

3. Nabízené činnosti

Dle zákona o sociálních službách poskytujeme pobytovou službu na přechodnou dobu zpravidla jednoho roku. Služba nabízí poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění a přípravě stravy ve společných kuchyňkách. Ubytování v pokojích, sociální zařízení je společné s možností praní. Poskytujeme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, se kterým plánuje řešení svých osobních záležitostí prostřednictvím individuálního plánu.

4. Specifika služby

Jak je v názvu uvedeno, jsme společenství křesťanské pomoci, a proto se u nás můžete setkávat se zástupci křesťanských církví na Jesenicku nad čtením z Bible a jejím výkladem.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za službu je daná dle vyhlášky 505/2006 Sb. Výše úhrady se odvíjí od počtu dnů v měsíci a činí 70 Kč za dospělou osobu/den, 40 Kč za dítě/den. Těhotné ženy platí 90 Kč/den. Pokud se rozhodnete odebírat stravu zaplatíte za oběd 80 Kč, snídaně a večeře je po 15 Kč. Strava je vydávána mimo azylový dům.

Fakultativní činnost

ANO

Možnost vykonávat "veřejnou službu" (kapacita 15 míst)

V omezené míře poskytnutí potravinové pomoci

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Boétheia - společenství křesťanské pomoci, zapsaný spolek

IČ poskytovatele

62352946

Kontaktní údaje na poskytovatele