Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domov se zvláštním režimem, Domovy se zvláštním režimem (§ 50)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby s kombinovaným postižením
 • senioři
 • osoby s chronickým duševním onemocněním

Věkové skupiny

 • Dospělí (27 – 64 let) - dospělí (60-64)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2424722
 • Druh služby: Domovy se zvláštním režimem (§ 50)
 • Adresa: Víceměřice 32,79826 Víceměřice
 • Telefon: 582305244
 • E-mail: reditel@domovurybnika.cz
 • Web: www.domovurybnika.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

2. Smysl, poslání a cíl služby

3. Nabízené činnosti

- poskytování ubytování v jednolůžkovém, ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích - poskytnutí stravy - 4x denně, snídaně, oběd, svačina, večeře, u diabetiků 2. večeře - nezbytné služby - praní, úklid, žehlení - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při hygieně - stálá ošetřovatelsko-zdravotnická péče - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů - zájmové a aktivizační činnosti - nabízeny dle individuálních schopností - ordinace praktického lékaře - sociálně právní a finanční servis - kadeřnictví, holičství a pedikúra - rehabilitace - zajištění nákupů - duchovní péče

4. Specifika služby

- poskytování služby seniorům a jiným osobám s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou či s jiným typem demence, kteří z důvodu pokročilé ztráty soběstačnosti, orientačních a paměťových schopností potřebují tak specifickou podporu, pomoc a péči, kterou nelze v potřebné míře poskytnout rodinnými příslušníky, ani jiným typem sociální služby - poskytování kvalitní a bezpečné péče v rozsahu, který je v maximální míře přizpůsoben specifickým potřebám seniorů s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence s důrazem na individuální přístup, vzájemný respekt, svobodnou vůli a rozhonutí každého z uživatelů - porozumění požadavkům a přáním uživatelů, jejich pocitům a vnímání prostředí, vytvoření pro ně příjemného prostředí domova

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA
- úhradu za ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy prádla a ošacení, žehlení - úhrada za stravu zahrnuje celodenní stravu, v rozsahu 4 jídel: snídaně, oběd, odpolední svačina, večeře + u diabetiků 2. večeře

Fakultativní činnost

ANO

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

71197729

Kontaktní údaje na poskytovatele