Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Osobní asistence pro děti s autismem, Osobní asistence (§ 39)

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní:

Komu je služba určena

 • osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • Děti a dorost (7 –18 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • Děti do předškolního věku (0 - 6 let) - od 3 let
 • dorost (16 – 18 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 1108873
 • Druh služby: Osobní asistence (§ 39)
 • Adresa: Kozinova 35,78701 Šumperk
 • Telefon: 774868631
 • E-mail: detskyklic@seznam.cz
 • Web: www.detskyklic.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena:

- osobám s kombinovaným postižením,
- osobám s PAS, 

ve věku od 3 do 64 let.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby osobní asistence je poskytovaní sociálních služeb osobám s PAS, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, jejich sociální začlenění a účast na běžném životě společnosti. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Dlouhodobé cíle

 • V rámci služeb osobní asistence dosáhnout co nejvyšší míry soběstačnosti uživatelů, schopnosti péče o vlastní osobu, samostatnosti, získání sociálních dovedností, poskytovat pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů uživatelů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů a zprostředkovat jim kontakt se společenským prostředím.
 • Seznamovat laickou veřejnost s úskalími života osob s poruchami autistického spektra.
 • Poskytovat poradenství v oblasti péče o osoby s PAS.
 • Integrace osob s PAS.

Krátkodobé cíle

 • za účasti osobního asistenta umožnit uživatelům účast na běžném životě, na kulturním a společenském životě společnosti,
 • rozvíjet komunikační a sociální dovednosti dle možností uživatele,
 • získat a upevňovat základní hygienické a stravovací návyky,
 • zlepšit fyzickou kondici, koordinaci, jemnou a hrubou motoriku.

3. Nabízené činnosti

Osobní asistenci poskytujeme uživateli individuálně prostřednictvím osobního asistenta. Jedná se o podporu při zvládání běžných sociálních situací v přirozeném prostředí např. doprovodům dle zájmů a potřeb uživatele (např. lékař, kadeřník, trénink, cestování). Dále pak do volnočasových aktivit, které pro osoby s PAS připravujeme.

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování služby. Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanový uživatelem.

 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  13:00-15:00  -  Na zákl.ind.popt. poskytujeme PO-NE 7-19 hod
   Úterý  :  13:00-15:00  -  Na zákl.ind.popt. poskytujeme PO-NE 7-19 hod
   Středa  :  13:40-15:30  -  Na zákl.ind.popt. poskytujeme PO-NE 7-19 hod
   Pondělí  :  13:40-16:00  -  Na zákl.ind.popt. poskytujeme PO-NE 7-19 hod.
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Uživatel platí úhradu za jednu hodinu osobní asistence dle aktuálně platného ceníku. Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Do ceny služby se započítává také čas osobního asistenta strávený na cestě k uživateli a od uživatele. 

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.

IČ poskytovatele

25852957

Kontaktní údaje na poskytovatele