Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

NZDM v Olomouci, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)

Forma sociální služby

Ambulantní

Komu je služba určena

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • etnické menšiny

Věkové skupiny

 • starší děti (11 – 15 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • dorost (16 – 18 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů zejména v období dospívání, prostřednictvým poskytovaných sociálních služeb ve městě Olomouci.

3. Nabízené činnosti

• Kontaktní práce • Situační intervence • Informační servis • Pomoc v krizi • Sociální poradenství • Zprostředkování dalších služeb • Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele • Práce s blízkými osobami • Doučování • Případová práce • Pomoc v prosazování práv a zájmů • Pobyt v zařízení • Preventivní, výchovné a pedagogické programy • Volnočasové aktivity

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  13:00-18:00
   Úterý  :  13:00-18:00
   Středa  :  13:00-18:00
   Čtvrtek  :  12:00-17:00  -  ve čtvrtek poskytujeme individuální konzultace
   Pátek  :  12:00-17:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Společnost Podané ruce o.p.s.

IČ poskytovatele

60557621

Kontaktní údaje na poskytovatele