Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

JITRO Olomouc, o.p.s., Chráněné bydlení (§ 51)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena dospělým lidem od 19 let s lehkým až středně těžkým mentálním postižením.

Službu nemůžeme poskytnout lidem vyžadujícím vysokou míru potřebné podpory, kterou způsobuje jejich vážné zdravotní postižení (např. vážná forma epilepsie, těžké zrakové nebo sluchové postižení). Nejsme schopni poskytovat sociální službu lidem s kombinovaným či jiným postižením vyžadujícím bezbariérové prostředí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je podporovat lidi s mentálním postižením v běžném životě tak, aby s podporou asistenta mohli bydlet samostatně a využívat příležitostí místní komunity.

Cíle služby: 

 • Lidé, kteří využívají službu, žijí běžným způsobem života podle svých přání
  a možností. Starají se o domácnost, tráví volný čas podle svých představ, využívají běžné služby v komunitě, prožívají vztahy.
 • Lidé, kteří využívají službu, samostatně nebo s přiměřenou podporou, rozhodují
  o svém životě.

3. Nabízené činnosti

Podpora lidí s mentálním postižením v běžném životě tak, aby s podporou asistenta mohli žít v běžném bytě, starat se o domácnost, trávit volný čas podle svých představ, využívat možností, které jim město nabízí.

Základní činnosti:

 1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Prostorové a materiální zázemí chráněného bydlení JITRO umožňuje svým uživatelům vlastní přípravu pokrmů. Kuchyň je vybavena běžnými domácími spotřebiči a jídelna uzpůsobena pro pohodlné stolování šesti osob. Pracovník poskytuje uživatelům podporu při nákupu potravin, jejich uchovávání a při přípravě pokrmů teplé i studené kuchyně. Rozsah a způsob poskytované podpory vychází z individuálních požadavků a potřeb uživatelů služby.

 

 1. poskytnutí ubytování

Ubytování je poskytováno celoročně, formou skupinového bydlení . V bytě je jeden jednolůžkový a dva dvoulůžkové pokoje. Tyto pokoje jsou vybaveny základním vybavením (postel, stolek, skříň, křeslo) a slouží jako kombinace ložnice a obývacího pokoje. Koupelna a oddělená toaleta, obojí uzamykatelné, poskytují důstojné podmínky pro osobní hygienu, součástí zázemí je pračka. Kuchyň s jídelnou splňuje požadavky pro přípravu stravy a stolování, případně společné trávení volného času. Ke společným prostorám patří také chodba, schodiště a vytápěná zimní zahrada s posezením.

 1. pomoc při zajištění chodu domácnosti

Pomoc při zajištění chodu domácnosti vyplývá z individuálních požadavků uživatelů služby a je zajištěna v návaznosti na jejich potřeby. Poskytována je především v odpoledních hodinách.  Rámcově se podpora zaměřuje především na oblast plánování chodu domácnosti, plánování a koordinaci skupinových a individuálních aktivit, hospodaření s penězi, úklid soukromých a společných prostor, podporu v šetrném zacházení s energiemi, vodou, třídění odpadu, praní, žehlení, nákupy, drobné opravy (např. výměna žárovky) a jiné.

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti probíhají formou skupinových případně individuálních aktivit a to zejména v odpoledních hodinách a o víkendech. Prostorem
pro společná setkávání a realizaci skupinových aktivit je jídelna a přilehlá zimní zahrada, případně pokoje uživatelů. Během pracovního týdne je prioritou při aktivizačních činnostech využívání jiných zdrojů aktivizace – práce, návštěva jiných sociálních služeb či veřejných služeb. Svým zaměřením jsou výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti orientovány především na oblast sociálních dovedností: komunikaci, seznamování, představování, oslovování, rozhovor, trénování dovednosti říci si o pomoc, plánování a domlouvání, sebeprezentaci, rozhodování, mezilidské vztahy, partnerské vztahy a sexualitu, dále na dodržování pravidel, předcházení a řešení nebezpečných situací apod.

 

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím probíhá formou individuální, případně skupinové podpory. Individuální podpora přitom zahrnuje i přípravu na akci, které se klient zúčastní sám (výběr oblečení, základy společenského chování při dané příležitosti, oslovování) nebo s pracovníkem. Výhodou chráněného bydlení JITRO je jeho umístění v běžné zástavbě poblíž centra města a snadná dostupnost MHD.

 

 1. sociálně terapeutické činnosti

 

Sociálně terapeutickými činnostmi chráněného bydlení JITRO jsou aktivity, které
se zaměřují na posilování sociálních dovedností uživatelů v každodenním životě. Konkrétní zaměření vychází z individuálních potřeb uživatele. Vzhledem k cílové skupině, kterou tvoří dospělí lidé v produktivním věku, směřuje podpora také k vytváření
a udržování pracovních návyků, rozvoji dovedností spojených s pracovními aktivitami
a motivaci k uplatnění se na trhu práce.

 

 1. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Pracovník chráněného bydlení poskytuje uživatelům podporu při kontaktu s veřejností, s opatrovníkem a blízkými osobami, při řešení konfliktů mezi uživateli chráněného bydlení JITRO, při jednání na úřadech a jiných institucích, zajistí doprovod k lékaři, bude-li to nutné.  

 

4. Specifika služby

Dobrá dopravní dostupnost v běžné zástavbě poblíž centra města.Možnost využití návazných sociálních služeb.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Dle platného ceníku

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Služba je poskytována v rodinném bariérovém domě (schody, prostory nejsou přizpůsobeny osobám na vozíku).

Název poskytovatele

JITRO Olomouc, o.p.s.

IČ poskytovatele

29393647

Kontaktní údaje na poskytovatele