Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věkové skupiny

 • mladší děti (7 –10 let) - od 10 let
 • starší děti (11 – 15 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dorost (16 – 18 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Děti a mládež ohrožené sociálně nežádoucími jevy, pocházející z nepodnětného a sociálně znevýhodněného prostředí Věk. struktura: 10-26 let 19-26 let: upřesnění- pouze individuální konzultace Služba není určena pro osoby vyžadující jinou sociální službu než je poskytována (např. terénní programy, SAS pro rodiny s dětmi ) a dále pro osoby mimo vymezenou věkovou hranici 10 – 26 let, a osoby, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí služby, což je např. infekční onemocnění, duševní poruchy nebo těžší tělesný handicap. Služba není poskytována osobám pod vlivem návykových látek. Dále uživatelům, kterým je vstup do klubu dočasně omezen pro hrubé nebo opakované porušení pravidel.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním NZDM Respiro je vytvořit a nabídnout bezpečný prostor pro děti a mládež, kde najdou podporu a pomoc při zvládání obtížného období dospívání a v tíživých životních situacích. Nabízíme v neformálním prostředí možnost získat kompetence k řešení vlastní budoucnosti, vztahů a dalších problémů spojených s nelehkou životní zkušeností

3. Nabízené činnosti

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity  pracovně výchovná činnost  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností  pomoc při zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,  workshopy, besedy b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  činnosti umožňující lepší orientaci v oblasti mezilidských vztahů (formálních i neformálních), pořádání aktivit s veřejností c) sociálně terapeutické činnosti  činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení schopností a dovedností podporujících sociální začlenění, individuální konzultace, krizové rozhovory d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  pomoc při vyřizování běžných záležitostí  pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální integraci  kontakt s institucemi

4. Specifika služby

Ambulantní služba: pro děti a mládež 10-18 let - kluby 13-18.30; individuální práce 10-13 hod. Terénní: pátek 13-18.30

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Úterý  :  10:00-12:00
   Středa  :  13:00-17:00
   Pondělí  :  13:00-17:00
   Čtvrtek  :  10:00-12:00
   Pátek  :  13:00-17:00
 •  
 • Ambulantní
  • Úterý  :  11:30-20:00
   Středa  :  10:00-18:30
   Pondělí  :  10:00-18:30
   Čtvrtek  :  10:00-18:30
   Pátek  :  10:00-18:30
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

ne

Fakultativní činnost

ANO

Volnočasové aktivity

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Ecce Homo Šternberk, z.s.

IČ poskytovatele

66181399

Kontaktní údaje na poskytovatele