Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Sociálně aktivizační služby, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66)

Forma sociální služby

Terénní:

Komu je služba určena

 • osoby se sluchovým postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9315642
 • Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66)
 • Adresa: Gen. Svobody 2800/68,78701 Šumperk
 • Telefon: 583212019
 • E-mail: szdp.sumperk@centrum.cz
 • Web: www.snncr.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby nedoslýchavé, neslyšící, ohluchlé, osoby s tinnitem až po nositele kochleárních implantátů, popřípadě osoby s kombinovanými vadami, z nichž jedno je sluchové postižení.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Služba nabízí osobám se sluchovým postižením možnost aktivního zapojení se do různých akcí specificky zaměřených pro osoby se sluchovým postižením.Jedná se o aktivy,kurzy odezírání,případně kurzy znakového jazyka.Rovněž jsou i event.pořádány rekondiční pobyty se specifickým zaměřením pro osoby se sluchovým postižením. Podporována jsou i pravidelná klubová setkání osob se sluchovým postižením k výměně zkušeností.Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením - základem je pro osobu se sluchovým postižením o zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí; pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.Cílovou skupinou sociálně aktivizačních služeb jsou sluchově postižení občané, u kterých v důsledku sluchového postižení dochází ke snížení soběstačnosti v uspokojování základních sociálních, psychických a zdravotních potřeb, a to následkem sociálního vyloučení. Tyto osoby potřebují ke snížení a odstranění důsledků znevýhodnění využít případně i tlumočnických služeb za účelem poradenství a sociálně aktivizačních služeb případně sociální rehabilitace.

3. Nabízené činnosti

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením - základem je pro osobu se sluchovým postižením o zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí; pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.Nabízené činnosti - klubová setkání k výměně zkušeností, aktivy držitelů sluchadel,kursy odezírání docházkové nebo pobytové,kurzy znakového jazyka,prezentace kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené.

4. Specifika služby

Jde především o zajištění různých služeb - přednášky k problematice sluchové vady; semináře; výlety ; sportovní akce ; kulturní akce ; zdravý životní styl ; vzdělávací kurzy ( např. práce na PC).Další specifikou služby jsou např. kursy odezírání,kursy znakového jazyka, a i aktivy samotných držitelů sluchadel.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  13:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytována bezplatně.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služby lze poskytnout v plně beznariérovém objektu s výtahem a příslušným hygienickým zázemím dle vyl. 398/2009 Sb.

Název poskytovatele

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. Krajská organizace Olomouckého kraje, p.s.

IČ poskytovatele

70937729

Kontaktní údaje na poskytovatele