Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Denní stacionář, Denní stacionáře (§ 46)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením
 • senioři
 • osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - Od 18 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5598050
 • Druh služby: Denní stacionáře (§ 46)
 • Adresa: Lidická 3305/86,79601 Prostějov
 • Telefon: 582 321 555, 778 762 960
 • E-mail: ekucerova@csspv.cz
 • Web: www.csspv.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Pod Kosířem 276/27,79601 Prostějov

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Denní stacionář pro seniory je určen seniorům od 65 let věku se sníženou soběstačností, vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Denní stacionář Pivoňka je určen osobám od 18 do 64 let věku s mentálním a kombinovaným postižením.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Denní stacionář pro seniory: Posláním denního stacionáře je poskytovat ambulantní služby seniorům, kteří potřebují pomoc jiné osoby, umožnit jim aktivní trávení volného času a navazování nových sociálních kontaktů v příjemném a bezpečném prostředí. Usilujeme o zachování kvality života seniorů, kteří si přejí zůstat v přirozených domácích podmínkách.

Denní stacionář Pivoňka: Posláním denního stacionáře je poskytovat ambulantní služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením, umožnit jim setrvat v původním domácím prostředí, usilovat o zvyšování jejich soběstačnosti, poskytovat jim podporu při začleňování do běžného života a nabízet aktivní a zajímavé trávení volného času.

3. Nabízené činnosti

Nabídka služeb: V denním stacionáři poskytujeme našim uživatelům tyto základní služby: • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu • poskytnutí stravy • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím • sociálně terapeutické činnosti • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  07:00-19:00  -  druhý stac. 6:30 - 16:00
   Úterý  :  07:00-19:00  -  6:30 - 16:00
   Středa  :  07:00-19:00  -  6:30 - 16:00
   Čtvrtek  :  07:00-19:00  -  6:30 - 16:00
   Pátek  :  07:00-19:00  -  6:30 - 16:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník na www.csspv.cz: Poskytované služby → Denní stacionář pro seniory/denní stacionář Pivoňka → Dokumenty → Ceník poskytovaných služeb.

Fakultativní činnost

ANO

Denní stacionář pro seniory: pedikúra, doprava vozidlem poskytovatele.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

47921293

Kontaktní údaje na poskytovatele