Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Sociální rehabilitace se zaměřením na podporu zaměstnávání, Sociální rehabilitace (§ 70)

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby se zrakovým postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • starší děti (11 – 15 let) - od 15-ti let
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Heyrovského 421/35,77900 Olomouc
 • Adresa: Jaselská 1967/6,75002 Přerov
 • Adresa: 8. května 444/22,78701 Šumperk
 • Adresa: Kostelecká 4165/17,79601 Prostějov

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby se zrakovým postižením starší 15-ti let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Služby sociální rehabilitace směřují k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zrakovým postižením. Zásady poskytování služby jsou podpora, samostatnost, aktivita.

Cíle naší služby:

- Podporujeme rozvoj a nácvik specifických schopností a dovedností vedoucích k sociálnímu začlenění, zvláště s ohledem na pracovní proces.

- Poskytujeme podporu při orientaci na trhu práce, při vlastním pracovním uplatnění, zprostředkováváme kontakt se zaměstnavateli.

- Podporujeme rozvoj a nácvik specifických schopností a dovedností vedoucích k získání a udržení zaměstnání.

- Poskytujeme pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů při hledání zaměstnání a v pracovním procesu.

- Jako doplňkovou činnost poskytujeme rady v oblasti pracovněprávní pro osoby zrakově postižené a pro zaměstnavatele.

3. Nabízené činnosti

Podporujeme rozvoj a nácvik specifických schopností a dovedností vedoucích k sociálnímu začlenění, zvláště s ohledem na pracovní proces (podpora samostatnosti, využití zdrojů získávání informací aj.). Poskytujeme podporu při orientaci na trhu práce a vlastním pracovním uplatnění a zprostředkováváme kontakt se zaměstnavateli.Podporujeme rozvoj a nácvik specifických schopností a dovedností vedoucích k získání a udržení zaměstnání (komunikace, asertivita, měkké dovednosti, odborné znalosti aj.). Poskytujeme pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů při hledání zaměstnání a v pracovním procesu.

4. Specifika služby

Podpora: Službu poskytujeme uživatelům bez ohledu na jejich původ, etnickou příslušnost, rasu, či náboženské a politické přesvědčení. Podporujeme klienty v uspokojování jejich potřeb a to i těch vyšších (sebeuplatnění, smysluplné činnosti, být užitečný a prospěšný pro ostatní). Podporujeme uživatele služby k činnostem, kterým se věnoval, než přišel o zrak nebo aby poznal činnosti nové. Samostatnost: Klademe důraz na individuální přístup k lidem s postižením (individuální plán s osobním cílem). Za pomoci individ. plánování se snažíme zvyšovat samostatnost klientů nejen při studiu a v práci, ale i v běžném životě. Aktivita: Působíme na lidi se zrak. postižením tak, aby se sami aktivně zapojovali do všech aktivit či dovedností zvyšujících jejich samostatnost, např. schopnost samostatně si zjistit informace, schopnost sebeobsluhy. Při poskytování služby se řídíme přáním a potřebami klientů. Učíme je dovednostem a znalostem, aby postupně zvládali činnosti spojené s hledáním zaměstnání.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  07:00-15:30  -  dle telefonické domluvy
   Pondělí  :  07:00-15:30  -  dle telefonické domluvy, konzultační hod. Prostějov 13:00 - 14:00
   Úterý  :  07:00-15:30  -  dle telefonické domluvy, konzultační hod. Přerov 13:00 - 14:00
   Středa  :  07:00-15:30  -  dle telefonické domluvy, konzultační hod. Šumperk 11:00 - 12:00, Olomouc 13:00 - 14:00
   Čtvrtek  :  07:00-15:30  -  dle telefonické domluvy
 •  
 • Ambulantní
  • Pátek  :  07:00-15:30  -  dle telefonické domluvy
   Pondělí  :  07:00-15:30  -  dle telefonické domluvy, konzultační hod. Prostějov 8:00 -13:00
   Úterý  :  07:00-15:30  -  dle telefonické domluvy, konzultační hod. Přerov 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00
   Středa  :  07:00-15:30  -  dle telefonické domluvy, konzultační hod. Olomouc 7:30 - 11:00, Šumperk 8:00 - 11:00
   Čtvrtek  :  07:00-15:30  -  dle telefonické domluvy
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Bez úhrady.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

TyfloCentrum Olomouc, obecně prospěšná společnost

IČ poskytovatele

25862294

Kontaktní údaje na poskytovatele