Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Klíč - centrum sociálních služeb, chráněné bydlení Domov, Chráněné bydlení (§ 51)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - dospělé osoby, od dovršených 18 let
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let) - bez omezení horní hranice
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2034728
 • Druh služby: Chráněné bydlení (§ 51)
 • Adresa: Chválkovická 195/13,77900 Olomouc
 • Telefon: 585313812
 • E-mail: andrea.capkova@klic-css.cz
 • Web: www.klic-css.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Selské nám. 48/69,77900 Olomouc

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám od 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení lehkého až středního stupně, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba není určena  osobám s mentálním postižením kombinovaným se smyslovým postižením, které vyžaduje specializovanou péči v důsledku výrazného snížení sluchových a zrakových schopností, dále osobám s nekompenzovanou epilepsií (GM).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním CHB Domov je prostřednictvím individuálně poskytované pobytové sociální služby umožnit klientům využívat vlastní schopnosti a dovednosti k osobní realizaci. Činnost služby je zaměřena na rozvoj a udržení schopností, dovedností a znalostí klienta s přihlédnutím k možnostem daným druhem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem, dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta, zachování či rozvoj přirozených mezilidských vztahů klienta, příprava klienta na případný přechod do služby s odlišnou mírou podpory.

3. Nabízené činnosti

Služba poskytuje trvalé ubytování, poskytování stravy nebo pomoc při její přípravě, pomoc při zajištění chodu domácnosti, poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytování sociálně terapeutických činností, pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, základní sociální poradenství. Domov zprostředkovává další návazné služby (např. osobní asistence, podporované zaměstnávání) a poskytuje podporu v oblastech mezilidských vztahů.

4. Specifika služby

Zařízení je bezbariérové částečně (pouze 2 bytové jednotky v 1. NP). 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ubytování v 1 lůžkové bytové jednotce: 220 Kč/den, ubytování v 2 lůžkové bytové jednotce: 200 Kč/den, strava v rozsahu 3 hlavních jídel: 235 Kč/den nebo pomoc při přípravě stravy 16 Kč/úkon, sjednané služby (úkony dle § 17 vyhl. č. 505/2006 Sb.): dle druhu poskytované činnosti 70 Kč/hod, 100 Kč/hod

Fakultativní činnost

ANO

Nad rámec zákonem stanovených základních činností nabízíme možnost přepravu služebním motorovým vozidlem, saunování (poskytováno dle aktuálního ceníku). 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Zařízení je bezbariérové částečně (pouze 2 bytové jednotky v 1. NP). 

Název poskytovatele

Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

70890595

Kontaktní údaje na poskytovatele