Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domov Štíty - Jedlí, příspěvková organizace, Domovy se zvláštním režimem (§ 50)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

  • osoby s chronickým duševním onemocněním

Věkové skupiny

  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let) - od 50-ti let
  • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domov se zvláštním režimem - Osoby nad 50 let věku postižené Alzheimerovou chorobou, které nemohou žít běžným způsobem života´ve svém přirozeném prostředí a jsou závislé na pomoci jiné osoby.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby Domova se zvláštním režimem je poskytování fyzické a psychické soběstačnosti osobám s Alzheimerovou chorobou po co nejdelší dobu. Péči zajišťujeme multidisciplinárnám týmem (sociální, ošetřovatelský, zdravotní) s důrazem na individuální potřeby uživatele. Samozřejmostí je důstojné prostředí a zacházení. Služba je koncipována tak, aby zachovávala vazby s rodinou a dalšími blízkými osobami s cílem umožnit v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života. Cílem poskytované služby je respektování uživatele jako rovnocenného partnera s důrazem na individuální přístup. Vnímáme svět očima uživatele a zároveň vytváříme vhodné prostředí a podmínky pro důstojný život.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. Společně s uživatelem plánujeme průběh poskytované služby s ohledem na osobní cíle a možnosti uživatele.

Uživatelům poskytujeme ubytování, stravování, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Celodenní strava je připravována ve vlastní kuchyni a podávána v jídelně. Popřípadě je při zhoršení mobility donášena do pokoje nebo je

podávána v menší kuchyňce na oddělení. Strava je poskytována v rozsahu 5 jídel denně s ohledem na zdravotní stav uživatelů. Uživatelé mají možnost výběru obědů ze dvou variant.

Nabízíme příjemně zařízené dvoulůžkové pokoje a jeden třílůžkový pokoj. Každý pokoj má své sociální zařízení. Uživatel má možnost doplnit si vybavení pokoje vlastními drobnými předměty a elektronikou.

 

 

4. Specifika služby

V domově se zvláštním režimem poskytujeme pobytovou sociální službu pouze osobám s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou. Jsme služba s kapacitou 45 osob, což nám umožňuje znát všechny naše uživatele detailně. Jsme schopni navodit pocit známého prostředí i situací, a uživatele tak umíme v jeho nelehké životní situaci vést bezpečně, s klidem a pochopením.

Časový rozsah poskytování služeb

  • Pobytová
    • Nepřetržitě
  •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Odkaz na ceník za poskytované služby: www.domovstityjedli.cz

Ceník:

Dvoulůžkový pokoj:

180,-Kč ubytování/den, 150,-Kč strava normální/den, celkem za 30 kalendářních dní 9900,-Kč

180,-Kč ubytování/den, 160,-Kč strava diabetická/den, celkem za 30 kalendářních dní 10200,-Kč

Třílůžkový pokoj:

175,-Kč ubytování/den, 150,-Kč strava normální/den, celkem za 30 kalendářních dní 9750,-Kč

175,-Kč ubytování/den, 160,-Kč strava diabetická/den, celkem za 30 kalendářních dní 10050,-Kč

Úhrada je placena za 30 kalendářních dnů a případně se snižuje tak, aby každému zůstalo minimálně 15% jeho příjmu. Dle § 73, odstavce 3, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí úhrady za pobyt za kalendářní měsíc je dle § 73, odstavce 4, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, i přiznaná výše příspěvku na péči.

Fakultativní činnost

NE

Nad rámec základních činností stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, poskytuje domov dopravu uživatele vozidlem poskytovatele. Fakultativní služby si uživatel sjednává dle svých potřeb u sociální pracovnice.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Domov Štíty - Jedlí, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75004003

Kontaktní údaje na poskytovatele