Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Denní stacionář VOLBA, Denní stacionáře (§ 46)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s tělesným postižením

Věkové skupiny

 • Dospělí (27 – 64 let) - dospělí od 50 let
 • Senioři (od 65 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9085387
 • Druh služby: Denní stacionáře (§ 46)
 • Adresa: Gen. Svobody 2800/68,78701 Šumperk
 • Telefon: 608733247
 • E-mail: pospisilova.petra@pontis.cz
 • Web: www.pontis.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Denní stacionář je určen osobám od 50-ti let výše, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Osoby žijící ve své domácnosti nebo ve společné domácnosti se svými rodinami, které o ně nemohou celodenně pečovat.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním denního stacionáře VOLBA je poskytnout denní podporu dospělým od 50-ti let, kteří potřebují dohled a péči druhé osoby a to zejména v důsledku vyššího věku nebo zhoršeného zdravotního stavu. Služba je určena lidem, kteří potřebují mít zajištěnou pomoc, podporu a kontakt s druhými lidmi. Naše služba je koncipována tak, že pomáhá rodinám s péčí o jejich blízké a tudíž prodlužuje dobu setrvání v jejich přirozeném, domácím prostředí. Uživatele zbavuje samoty a společenské izolace, nabízí zajištění celodenní péče, individuální a skupinové aktivizační programy a společnost mezi svými vrstevníky. 

Cílem Denního stacionáře je prodloužit setrvání uživatelů v jejich domácím prostředí. Pro dosažení tohoto cíle se zaměřujeme na udržení schopností a dovedností, které vedou k prodloužení aktivního života seniorů. 

3. Nabízené činnosti

V rámci stacionáře zajišťujeme - celodenní stravování, pomáháme při oblékání, při jídle, při hygieně, pomáháme při orientaci - povídáme si, čteme, posilujeme paměť, zpíváme, cvičíme, hrajeme společenské hry, luštíme křížovky, chodíme na procházky. Navštěvujeme divadla, kina, výstavy, muzea. 

Při práci s našimi klienty využíváme prvků Montessori a věnujeme se práci na zahradě, kde pěstujeme byliny, květiny a zeleninu. K práci využíváme vyvýšené záhony.

Do zařízení zajišťujeme fakultativně dopravu s dojezdovou vzdáleností do 35 km od města Šumperka.

4. Specifika služby

Prostory jsou vybaveny stropním zvedacím zařízením, tak aby bylo možné pečovat i o osoby, které se pohybují pomocí mechanického či elektrického vozíku.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Středa  :  07:00-16:00
   Pondělí  :  07:00-16:00
   Úterý  :  07:00-16:00
   Čtvrtek  :  07:00-16:00
   Pátek  :  07:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceny za úkony jsou uvedeny v platném ceníku dostupném na www.pontis.cz

Fakultativní činnost

ANO

Doprava - ceny jsou uvedeny v platném ceníku, který je vyvěšen na webu společnosti - www.pontis.cz

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

PONTIS Šumperk o.p.s.

IČ poskytovatele

25843907

Kontaktní údaje na poskytovatele