Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domov pro matky s dětmi v tísni, Azylové domy (§ 57)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8966386
 • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
 • Adresa: Pionýrů 673,78391 Uničov
 • Telefon: 602 541 800
 • E-mail: azyldum@unicov.cz
 • Web: www.cssunicov.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domov pro matky s dětmi v tísni je služba, která  je určena pro  matky (otce) s maximálně 3 dětmi nebo těhotné ženy (od 8. měsíce těhotenství) starší 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a nejsou schopni svými silami řešit svou sociální situaci.

 

 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním domova pro matky s dětmi v tísni v Uničově je poskytnout ubytování, podporu a pomoc matkám (otcům) s dětmi a těhotným ženám, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení na dobu nezbytně nutnou. Individuálním přístupem podporovat klienty, aby vlastními silami dokázali řešit svou sociální situaci a byli schopni začlenit se do společnosti.

3. Nabízené činnosti

Služba domov pro matky s dětmi v tísni poskytuje služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhlášky č. 505/2006 Sb. Nabídka základních činností: - poskytnutí podmínek pro přípravu stravy nebo vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy - poskytnutí ubytování, výměna ložního prádla, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu - zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny - základní sociální poradenství. Fakultativní služby: - praní prádla - počítač s internetem.

Domov pro matky s dětmi v tísni se nemůže řadit mezi bezbariérová zařízení, neboť je umístěn ve zvýšeném přízemí se schodištěm. Zařízení se nachází na ulici Pionýrů 673, v Uničově. Jedná se o dvě bytové jednotky, každá se samostatným vchodem. Jeden byt je třílůžkový, druhý byt je čtyřlůžkový. Byty jsou vybaveny základními potřebami k vaření a stravování, lednicí, el. sporákem, mikrovlnnou troubou, nábytkem, automatickou pračkou, žehličkou, sušákem na prádlo.

4. Specifika služby

Služba je poskytována dle metodik, vnitřních pravidel služby s individuálním přístupem.

Pravidla pro ukončení poskytování sociální služby jsou uvedena ve smlouvě o poskytnutí sociální služby, v provozním řádu domova pro matky s dětmi v tísni a ve vnitřních pravidlech.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Služba je hrazena dle platného ceníku. Služby lze hradit v hotovosti nebo bezhotovostně na účet organizace. Základní činnosti: - ubytovaná dospělá osoba 80,- Kč/noc - ubytované dítě 50,-Kč/noc Fakultativní služby: - praní prádla 80,- Kč/ každá osoba včetně dětí/měsíc/ - počítač s internetem zdarma. 

Fakultativní činnost

ANO

Dle ceníku se poskytují tyto fakultativní služby: praní prádla, počítač s internetem, telefon + SMS, kopírování

 

Architektonická bezbariérovost

NE

Vstup do bytů je po schodech bez výtahu.

Název poskytovatele

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75123240

Kontaktní údaje na poskytovatele