Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Klub Khamoro, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)

Forma sociální služby

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věkové skupiny

 • starší děti (11 – 15 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • děti předškolního věku (1 - 6 let) - od 6 let
 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - do 21 let včetně
 • dorost (16 – 18 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Klub Khamoroje pro děti a mládež, které si neví sněčím rady, mají problémy ve škole, nudí se, rodiče nemají peníze na placené kroužky, nebo je trápí cokoliv jiného. Nabízíme smysluplné trávení volného času (fotbálek, kulečník), pomoc sdomácími úkoly, možnost účastnit se aktivit, které pořádáme (výlety, výtvarná činnost, besedy). Služba je určena pro děti ve věku od 6 do 21 let, které jsou ohrožené sociálním vyloučením.

pondělí - pro děti ve věku 6 - 11 let,

úterý - pro mládež ve věku 12 - 17 let a mladší dospělé ve věku 18 – 21 let, 

středa a čtvrtek - bez věkového omezení
 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Klub Khamoro je pro děti a mládež, které si neví s něčím rady, mají problémy ve škole, nudí se, rodiče nemají peníze na placené kroužky, nebo je trápí cokoliv jiného. Nabízíme smysluplné trávení volného času, pomoc s domácími úkoly, možnost účastnit se aktivit, které pořádáme (výlety, výtvarná činnost, besedy). Klub Khamoro je bezpečný prostor pro děti, které jsou ohrožené sociálním vyloučením.

 

Dlouhodobým cílem poskytované služby je rozvoj schopností, dovedností a znalostí klientů , vyrovnání podmínek ve vzdělání, podpora v přípravě na budoucí profesi a zvýšení samostatnosti řešit své problémy.

 

Cíle klubu Khamoro vzhledem ke klientům:

 1. Vyrovnat podmínky ve vzdělání a podpořit v přípravě na budoucí profesi klientů služby s majoritní společnosti.
 2. Poskytnout klientovi informace o možnostech řešení jeho situace a ve spolupráci s ním nalézt optimální řešení.
 3. Individuálně rozvíjet sociální schopnosti dovednosti a znalosti jednotlivých klientů
 4. Snižovat sociální rizika vyplývající z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového schování skupiny.
 5. Podporovat změnu životních návyků a způsobu života vedoucího ke konfliktu se společností.

 

 

 

 

3. Nabízené činnosti

Nabízíme smysluplné trávení volného času, pomoc s přípravou do školy, možnost účastnit se aktivit, které pořádáme (vzdělávací aktivity, taneční aktivity, hudební aktivity aj.). Pomáháme při řešení osobních problémů (doma, ve škole, s kamarády aj.) a krizových situacích.

S klienty je uzavíráná ústní smlouva o poskytování sociální služby.

4. Specifika služby

V ambulantní formě je služba poskytována v nízkoprahovém klubu Khamoro. V terénní formě je služba poskytována na Mrštíkově náměstí v Olomouci.

Mladí dospělí (ve věku 18 –21 let) mohou přijít do klubu Khamoro stejně jako mládež. Mají však specifické podmínky využívání služby, v klubu mohou být 60 minut a po tuto dobu by měli aktivně řešit své problémy.Pokud připraví nějaký program pro mladší klienty klubu Khamoro, mohou vklubu zůstat po delší dobu. Mladé matky mohou do klubu přijít také, ovšem musí přijít sami (bez svých dětí).

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  14:00-16:00
   Pondělí  :  14:00-16:00
 •  
 • Ambulantní
  • Úterý  :  13:00-17:00  -  Služba je určena všem od 6 do 21 let.
   Středa  :  13:00-17:00  -  Služba je určena všem od 12 do 21 let.
   Čtvrtek  :  13:00-17:00  -  Služba je určena všem od 6 do 21 let.
   Pondělí  :  13:00-17:00  -  Služba je určena dětem ve věku od 6 do 11 let
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytována bezplatně.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Olomouc

IČ poskytovatele

44936427

Kontaktní údaje na poskytovatele