Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Chráněné bydlení, Chráněné bydlení (§ 51)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Senioři (od 65 let) - od 50 let
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2005531
 • Druh služby: Chráněné bydlení (§ 51)
 • Adresa: Švabinského 403/3,77900 Olomouc
 • Telefon: 585111331
 • E-mail: vraj@ddol.cz
 • Web: www.ddol.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Švabinského 403/3,77900 Olomouc

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena seniorům ve věku nad 50 let, kteří z důvodu zdravotního stavu již nejsou schopni pobytu ve svém přirozeném domácím prostředí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Všichni pracovníci služby Chráněné bydlení sdílí tyto hodnoty:

 • zachování lidské důstojnosti
  • respektujeme právo volby uživatelů, jejich soukromí a partnerské vztahy
  • vytváříme podmínky, aby se uživatelé cítili důstojně, svobodně a bezpečně
  • uživatelé jsou partnery, k uživatelům přistupujeme s úctou, otevřeností a bez diskriminace
  • klademe důraz na dodržování a respektování práv uživatelů
 • individuální přístup ke každému uživateli
  • podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem uživatele
  • podpora je poskytována s ohledem na ostatní spolubydlící a možnosti služby
  • posilujeme samostatnost uživatelů v běžných podmínkách

3. Nabízené činnosti

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy; b) poskytnutí ubytování: c) pomoc při zajištění chodu domácnosti; d) aktivizační činnosti; e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; f) sociálně terapeutické činnosti; g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí; h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;

4. Specifika služby

Ubytování v jednolůžkových pokojích a zajištění služeb dle oprávněných požadavků klientů. Služba směřuje k vysoké míře samostatnosti a aktivitě jednotlivých klientů.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Ubytování cca 5000,-Kč/ měsíc Strava 70,-Kč/oběd.

Další služby dle přílohy smlouvy

Fakultativní činnost

NE
 • Parkování vozidel v areálu
 • Odvoz do města
 • Telefonování s dopomocí
 • Xerokopie, včetně počítačového tisku
 • Využívání počítačů v počítačové učebně               

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

budova je bezbarierová, kromě vstupu na balkon

Název poskytovatele

Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75004372

Kontaktní údaje na poskytovatele