Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domovy pro seniory, Domovy pro seniory (§ 49)

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

  • senioři

Věkové skupiny

  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let) - mladší senioři od 55 let
  • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Našimi uživateli jsou senioři ve věku od 55 let, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, případně potřebují podporu a péči s ohledem na svůj věk a zdravotní stav.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním našeho Domova je poskytnout nepřetržitou celoroční pobytovou službu ženám a mužům se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby nebo potřebují podporu a péči s ohledem na svůj věk a zdravotní stav. Službu poskytujeme tak, abychom vytvořili uživatelům podmínky pro důstojný život ve stáří.

Dlouhodobé cíle:

1. Naším prvotním cílem je snaha o vytvoření co nejdomáčtějšího prostředí 
2. Podpora kontaktu obyvatel s přirozeným společenským prostředím a jejich začleňování do běžného života, podpora přirozených přátelských a rodinných vazeb 
3. Co nejkvalitněji poskytovaná služba odborně vyškolenými pracovníky
4. Vybudování nového signalizačního zařízení pro přivolání personálu.

Hlavní zásady námi poskytované služby

1. Respektujeme svobodnou volbu a svobodu pohybu
2. Respektujeme a podporujeme důstojnost každého uživatele
3. Podporujeme sociální začleňování našich uživatelů, kontakt s rodinou, známými a aktivitu uživatelů
4. Ke každému uživateli je přistupováno individuálně a profesionálně
 

3. Nabízené činnosti

Nabízíme tyto činnosti: ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně případně poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické aktivity, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, základní sociální poradenství.

Sociální služba je poskytovaná na základě písemně uzavřené sociální služby o poskytování sociální služby. Domov Na zámečku plánuje poskytování sociální služby podle osobních potřeb, přání a schopností uživatelů. Na individuálním plánování se podílí uživatel služby, jeho klíčový pracovník a koordinátor. Každý uživatel má svůj plán spolupráce a plán péče (jeho součástí je plán rizik).

4. Specifika služby

Klienti Domova pro seniory mohou navštěvovat: „Ženy v akci“, „Biásek“ (promítání na přání uživatelů) a „Tvořivou dílnu“. Poskytujeme aktivizační techniky v rámci tréninku paměti a smyslovou aktivizaci. Klienti mají možnost účastnit se canisterapie, rehabilitačního cvičení a navštěvovat Křesťanské okénko. Dle zájmu mohou také navštěvovat dílny na Domově.

Časový rozsah poskytování služeb

  • Pobytová
    • Nepřetržitě
  •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Přehled úhrady za ubytování a stravu platných od 1. 7. 2020

počet pokojů             ubytování/den    strava/den    celkem/den

1-lůžkový pokoj         150,- Kč             170,- Kč       320,- Kč

2-lůžkový pokoj         140,- Kč             170,- Kč       310,- Kč

3-lůžkový pokoj         130,- Kč             170,- Kč       300,- Kč

 

Fakultativní činnost

ANO

Domov nabízí tyto fakultativní služby: doprava autem Domova            18,22 Kč/kilometr

                                                             kopírování dokumentů                2,42 Kč jedna strana

                                                                                                                 4,84 Kč oboustranně

                                                            telefonní hovory z pevné linky  -  dle fakturovaných údajů

Architektonická bezbariérovost

ANO

Některé pokoje mají mají schody při vstupu.

Název poskytovatele

Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

61985911

Kontaktní údaje na poskytovatele