Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Pečovatelská služba (Zlaté Hory), Pečovatelská služba (§ 40)

Forma sociální služby

Terénní:

Komu je služba určena

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8700573
 • Druh služby: Pečovatelská služba (§ 40)
 • Adresa: Hornická 579,79376 Zlaté Hory
 • Telefon: 584425554
 • E-mail: reditel@ddzlatehory.cz
 • Web: www.ddzlatehory.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

2. Smysl, poslání a cíl služby

3. Nabízené činnosti

ZÁKLADNÍ POSKYTOVANÉ ČINNOSTI. Prováděnými úkony pečovatelské služby se snažíme naplňovat individuální potřeby a cíle uživatelů: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při oblékání a svlékání, česání…) b) pomoc při úkonech osobní hygieny (např. pomoc při koupání, mytí vlasů…) c) pomoc při zajištění stravy (např. dovoz oběda, nákupy, porcování a podávání jídla…), d) pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. úklid, praní, žehlení, zalévání květin ...), e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovod k lékaři, vyzvednutí receptu, dovoz léků, doprovod na úřad či bezplatné sociální poradenství).

4. Specifika služby

a) diskrétnost poskytovaných služeb, b) nezávislost klienta a svobodná volba při rozhodování, c) respektování potřeb a volby uživatelů, d) dodržování důstojnosti a práv uživatelů, e) individuální přístup k uživateli, f) bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb, g) podpora udržování sociálních vazeb uživatele h) rovnost přístupu k uživatelům bez diskriminace, bez ohledu na náboženské vyznání, rasu a pohlaví.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  06:30-15:00
   Úterý  :  06:30-15:00
   Čtvrtek  :  06:30-15:00
   Pátek  :  06:30-15:00
   Středa  :  06:30-15:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA
Platba za poskytnuté služby je splatná po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byla služba poskytnuta. Platby se hradí na základě vyúčtování, předloženého poskytovatelem. Platby vybírá pečovatelka v domácnosti uživatele v hotovosti (oproti příjmovému dokladu) do 25. dne následujícího měsíce a předává ještě týž den účetní organizace. Pečovatelka vždy den předem uživatele na platbu upozorní a spolu s ním odsouhlasí odebrané služby. Výše úhrady za pečovatelské úkony je stanovena sazebníkem úhrad, která je nedílnou součástí Smlouvy. Sazebník úhrad je vytvořen v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona a schválen Radou města Zlaté Hory.

Fakultativní činnost

ANO

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Domov důchodců

IČ poskytovatele

64095771

Kontaktní údaje na poskytovatele