Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Darmoděj z.ú. - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • etnické menšiny
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věkové skupiny

 • starší děti (11 – 15 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • mladší děti (7 –10 let) - Od 6-ti let
 • dorost (16 – 18 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8618999
 • Druh služby: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)
 • Adresa: Boženy Němcové 922/2,79001 Jeseník
 • Telefon: 608095271
 • E-mail: anand@darmodej.cz
 • Web: www.darmodej.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Hlavní 207,79084 Mikulovice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

2. Smysl, poslání a cíl služby

3. Nabízené činnosti

NZDM je sociální službou obsaženou v § 62 zákona o Sociálních službách 108/2006 Sb. Dle §62 tohoto zákona a dle vyhlášky 505/2006 obsahuje tyto základní činnosti: a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,  pracovně výchovná činnost s dětmi,  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí, c) sociálně terapeutické činnosti,  socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob např. poradenství, případová práce. d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  pomoc při vyřizování běžných záležitostí  p

4. Specifika služby

Otevírací doba pro provozovnu Jeseník: Pondělí: 13:00 - 17:00 Úterý: 13:00 - 18:00 Středa: 13:00 - 19:00 Čtvrtek: 13:00 - 19:00 Pátek: 13:00 - 19:00 Sobota: 13:00 - 18:00 Neděle: 13:00 - 18:00 Otevírací doba pro provozovnu Kobylá nad Vidnavkou: Pondělí: Zavřeno Úterý: 13:00 - 18:00 Středa: Zavřeno Čtvrtek: 13:00 - 18:00 Pátek: 13:00 - 18:00 Sobota: Zavřeno Neděle: Zavřeno

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  09:00-17:30  -  12:00-13:00 přestávka, Jeseník (B. Němcové 922)
   Úterý  :  09:00-17:30  -  12:00-13:00 přestávka, Jeseník (B. Němcové 922)+ Mikulovice (Hlavní 207)
   Středa  :  09:00-17:30  -  12:00-13:00 přestávka Jeseník (B. Němcové 922)
   Čtvrtek  :  09:00-17:30  -  12:00-13:00 přestávka, Jeseník (B. Němcové 922)+ Mikulovice (Hlavní 207)
   Pátek  :  09:00-17:30  -  12:00-13:00 přestávka, Jeseník (B. Němcové 922)
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA
Služby jsou poskytovány bezplatně.

Fakultativní činnost

ANO

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Darmoděj z.ú.

IČ poskytovatele

27027864

Kontaktní údaje na poskytovatele