Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace - domov se zvláštním režimem, Domovy se zvláštním režimem (§ 50)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • senioři

Věkové skupiny

 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let) - od 50 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8587282
 • Druh služby: Domovy se zvláštním režimem (§ 50)
 • Adresa: U sanatoria 2631/25,78701 Šumperk
 • Telefon: 583 215 518
 • E-mail: jenckova@socsluzby.cz
 • Web: www.socsluzby.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociální služba domov se zvláštním režimem je určena osobám od 50ti let, kteří mají diagnostikované chronické duševní onemocnění - stařeckou a ostatní typy demence ( Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, Huntingtonova nemoc, Creutzfildt_Jakobova nemoc, vaskulární demence a demenci související s užíváním alkoholu, ale osoba delší dobu abstinuje), jejichž nepříznivou sociální situaci nelze řešit za pomoci jiných sociálních služeb. Uživatelé jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, jsou schopny samostatného pohybu nebo s dopomocí.

Sociální službu nejsme schopni poskytnout osobám s diagnostikovanou psychotickou duševní poruchou v nekompenzovné formě (např. schizofrenií, maniodepresivní poruchou) a dále osobám se smyslovým postižením vyžadujícím speciální péči (např. znaková řeč) nebo osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Sociální služba domova se zvláštním režimem je určena osobám, které nemohou žít ve svém domácím prostředí a které v důsledku onemocnění demencí mají sníženou soběstačnost. Individuálně plánovanou službou se snažíme udržet a upevnit jejich stávající schopnosti a dovednosti, s cílem zachovat co nejdéle jejich soběstačnost. Umožňujeme uživatelům žít běžným způsobem života, podporujeme jejich aktivní trávení volného času, pomáháme jim udržovat přirozené sociální vazby.

Cílem je individuálně plánovaným poskytováním sociální služby udržet a upevňovat stávající schopnosti a dovednosti uživatelů v oblasti sebeobsluhy, komunikace, orientace a kognitivních schopností ( paměť, řeč, pozornost, myšlení). Pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí s účastí blízkých k upevňování kontaktu s přirozeným prostředím. Snažíme se postupnou modernizací také poskytovat takové bydlení, které odpovídá bydlením v přirozeném prostředí.

Zásadami poskytování sociální služby pak jsou respekt ke specifickým a individuálním potřebám uživatelů, zachování lidské důstojnosti, posilování autonomie a samostatnosti v co nejvyšší míře, flexibilní přístup, otevřená komunikace a spolupráce.

3. Nabízené činnosti

Uživatelům jsou poskytovány tyto služby: celoroční ubytování včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla, celodenní stravování (5 jídel) s možností zajištění dietní a diabetické stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, ošetřovatelské služby a zprostředkování lékařské péče, základní sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služby se poskytují 24 hodin denně, a to každý den dle individuálního plánu průběhu poskytování sociální služby aktuálního požadavku, potřeb a možností uživatele. Péči zajišťují pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry, sociální pracovníci, rehabilitační pracovníci, ergoterapeut a aktivizační pracovníci.

4. Specifika služby

Objekt je částečně bezbariérový s výtahy. Služba je poskytována ve dvou podlažích a celkem má k dispozici 25 dvoulůžkových a 8 jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením pro dva pokoje jedné obytné buňky. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem, signalizací a televizní přípojkou, uživatelé si je mohou dovybavit podle vlastního vkusu. Na každém patře je uživatelům k dispozici velká bezbariérová koupelna, posezení s televizí, jídelna, reminiscenční a aktivizační místnost. Uživatelé mohou využívat i další společné prostory a přilehlý park. Přímo u budovy je autobusová zastávka městské hromadné dopravy.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Maximální výše úhrady je stanovena zákonem. Výše úhrady za ubytování a stravu je uvedena ve Smlouvě o poskytování sociální služby. Uživatel má zákonný nárok na 15 % ze svého měsíčního příjmu. V těch případech, kdyby uživateli po zaplacení úhrady za pobyt a stravu tato částka nezůstala k dispozici, je mu úhrada snížena. V daném případě je možná dohoda s osobou blízkou na spoluúčasti při hrazení poskytované sociální služby. Úhrada za poskytnutou péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Fakultativní činnost

ANO

doprava automobilem organízace

Architektonická bezbariérovost

ANO

Zařízení je vybaveno výtahem, schodišťovou plošinou a nájezdem. Rekonstrukce sociálních zařízení umožnila splnit požadavky pro zajištění osobní hygieny pro uživatele se sníženou mobilitou.

Název poskytovatele

Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75004011

Kontaktní údaje na poskytovatele