Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Doléčovací centrum, P-centra Olomouc, Služby následné péče (§ 64)

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina:

Osoby ve věku od 18 let se závislostí na návykových látkách/hazardní hře, které absolvovaly minimálně 3-měsíční rezidenční léčbu závislosti a nastoupí bezprostředně po léčbě. Jsou motivovány k dlouhodobé abstinenci a chtějí podporu při zvládání života bez návykových látek/hazardního hráčství a pomoc při svém sociálním začleňování.


Službu nemůžeme poskytnout osobám neslyšícím a osobám s fyzickým postižením (nezvládající bariérovost budovy). V případě zrakového postižení jsme schopni službu poskytnout jen v případě, že je osoba schopna samostatně fungovat v běžném prostředí. Dále službu nemůžeme poskytnout osobám, jimž by jazyková bariéra bránila v účasti v programu a lidem, s nimiž má některý z členů terapeutického týmu kolizní vztah, který znemožňuje účinnou terapeutickou práci a poskytnutí služby profesionálně a nezaujatě. (Příkladem kolizního vztahu může být příbuzenský či partnerský vztah, nebo když daným uchazečem o službu byla závažně porušena práva a svobody člena terapeutického týmu např: vyhrožování, šíření pomluvy, trestný čin.)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Doléčovacího centra (P-centrum, spolek) je prostřednictvím poskytovaných služeb podpořit klienty v jejich ukotvení, stabilizaci, začlenění do společnosti a zvládání nároků každodenního života bez návykových látek a hazardní hry.

3. Nabízené činnosti

Doléčovací program: Klienti po léčbě dlouhodobé závislosti potřebují k udržení změny životního stylu intenzivní strukturovaný program, který jim pomáhá k integraci do společnosti. Standardní délka programu je 6/8 měsíců, ale je přizpůsoben individuálním potřebám klienta a jeho léčebnému plánu. Ubytování v Chráněných bytech: Chráněné byty umožňují sociální stabilizaci klienta formou přechodně poskytovaného ubytování po dobu maximálně 4/6 měsíců, kdy současně dochází do doléčovacího programu. Bydlení je časově omezeno, je na něj uzavřena smlouva a podléhá pravidlům. Klienti přispívají na náklady spojené s bydlením. Ubytovaní klienti se účastní domovních skupin,které se konají každé pondělí od 18.45 do19.15. Tématem skupiny je provoz bydlení, úklid na bytech atd. Průvodkyni po celém Doléčovacím centru si můžete stáhnout na www.p-centrum.cz

4. Specifika služby

Více se dozvíte na: http://www.p-centrum.cz/dolecovaci-centrum/

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  
 • Ambulantní
  • Středa  :  08:00-17:30  -  polední pauza od 12:00 do 13:00
   Pondělí  :  08:00-19:00  -  polední pauza od 12:00 do 13:00
   Úterý  :  08:00-19:00  -  polední pauza od 12:00 do 13:00
   Čtvrtek  :  08:00-19:30  -  polední pauza od 12:00 do 13:00
   Pátek  :  08:00-15:00  -  polední pauza od 12:00 do 13:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba Doléčovací program je poskytována bezplatně. Služba Chráněné byty - klienti přispívají na náklady spojené s bydlením. Cena za bydlení je 3000,- Kč měsíčně.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

P-centrum, spolek

IČ poskytovatele

60803291

Kontaktní údaje na poskytovatele