Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Centrum sociálních služeb Prostějov, Domovy se zvláštním režimem (§ 50)

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

  • osoby s chronickým duševním onemocněním

Věkové skupiny

  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
  • Senioři (od 65 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

  • Osobám od 19 let s chronickým duševním onemocněním (zejména schizofrenie, schizofrenní poruchy s bludy, poruchy nálad a organické duševní poruchy) včetně přidružených smyslových vad, které jsou plně invalidní nebo dosáhly seniorského věku.
  • Seniorům od 65 let věku s Alzheimerovou chorobou.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat pomoc, podporu nebo péči osobám s chronickým duševním onemocněním, které nemohou žít samy ve své domácnosti a lidem s Alzheimerovou chorobou, kteří již nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Poskytujeme kvalitní sociální, ošetřovatelské a zdravotní služby s celoročním pobytem.

3. Nabízené činnosti

NABÍZÍME • Poskytnutí ubytování ( v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích, soc. zařízení je společné vždy pro více pokojů, součástí je úklid pokojů a praní ložního i osobního prádla) • Poskytnutí stravování (celodenní stravování vč. dietních jídel) • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití, oblékání, svlékání, přesuny na invalidní vozík, na lůžko, pomoc při prostorové orientaci a samotném pohybu) • Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (ranní a večerní hygiena, celková koupel, péče o vlasy, nehty, pomoc při použití WC) • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (besídky, přednášky, výlety, kulturní a společenské akce, obchody) • Sociálně terapeutické činnosti (nácvik nákupu v obchodě a v klubovém zařízení, orientace v městě Prostějov, nácvik cestování hromadnou dopravou apod.) • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

  • Pobytová
    • Nepřetržitě
  •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník na www.csspv.cz v záložce Poskytované služby → Domov se zvláštním režimem → Dokumenty → Ceník

Fakultativní činnost

ANO

Doprava autem, tisk fotek z akcí, kopie dokumentů ze spisu uživatele služby, kopie jídelníčků, dobíjení elktrovozíku, perličková koupel ve vaně, perličková koupel na nohy, nákup.

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

47921293

Kontaktní údaje na poskytovatele