Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Sdružení MOST K ŽIVOTU, z.s. - sociálně terapeutická dílna, Sociálně terapeutické dílny (§ 67)

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 1933279
 • Druh služby: Sociálně terapeutické dílny (§ 67)
 • Adresa: Bohuslava Němce 2811/4,75002 Přerov
 • Telefon: 581207238
 • E-mail: mostkzivotu@volny.cz
 • Web: www.mostkzivotu.eu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

2. Smysl, poslání a cíl služby

3. Nabízené činnosti

- Pomoc při osobní hygieně a poskytování podmínek pro osobní hygienu - Pomoc při zajištění stravy, nákup potravin, nácvik přípravy jednoduchých jídel - Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění (např. zdokonalování se ve společenských dovednostech, návštěvy místních úřadů, atd.) - Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností - Aktivizační činnosti - práce s keramikou, kreativní dílna, poznávací návštěvy, práce s počítačem

4. Specifika služby

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením ohrožené sociální exkluzí ve věku od 18 - 65 let.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  07:00-15:00
   Pondělí  :  07:00-15:00
   Pátek  :  07:00-15:00
   Středa  :  07:00-15:00
   Čtvrtek  :  07:00-15:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA
Služby jsou uživatelům sociálně terapeutické dílny dle zákona o sociálních službách poskytovány bez úhrady

Fakultativní činnost

ANO

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Sdružení MOST K ŽIVOTU, z.s.

IČ poskytovatele

67338763

Kontaktní údaje na poskytovatele