Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - do 20 ti let
 • Děti a dorost (7 –18 let)

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Zahradní 1330,75131 Lipník nad Bečvou

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

2. Smysl, poslání a cíl služby

3. Nabízené činnosti

NZDM Fénix se snaží předcházet možnému sociálnímu vyloučení a vzniku či rozvoji rizikového chování. Poskytuje potřebné informace, pomoc a podporu v nepříznivé životní situaci. Nabídka služby: • bezpečný prostor • základní sociální poradenství • pomoc v nepříznivé sociální situaci • pomoc při uplatňování práv a potřeb • práce se skupinou (tematické besedy, prevence rizikového chování,…) • první psychologická pomoc • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích • doprovod a kontakt s institucemi ve prospěch uživatele • doplňkové služby - pomoc se školní přípravou, volnočasové aktivity (výtvarné, sportovní, výlety…).

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  13:15-18:00
   Úterý  :  13:15-18:00
   Středa  :  13:15-18:00
   Čtvrtek  :  13:15-18:00
   Pátek  :  13:00-14:00  -  poradenství po předchozí domluvě
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA
Služba je poskytována zdarma.

Fakultativní činnost

ANO

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Hranice

IČ poskytovatele

45180326

Kontaktní údaje na poskytovatele