Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Terénní programy, Terénní programy (§ 69)

Forma sociální služby

Terénní:

Komu je služba určena

 • osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • Bez omezení věku

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou terénního programu jsou muži a ženy bez přístřeší ve věku od 19 do 80 let. Terénní program je určen pro osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiných sociálně ohrožených skupinách.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Terénní program slouží jako nástroj pomoci sociálně vyloučeným lidem, nebo ohroženým sociálním vyloučením. Jedná se o pomoc potřebným lidem. Tím se rozumí zejména situace, nebo stav ohrožení, tísně, krize, nouze, závislosti, jiné oslabení nebo vyloučení člověka z běžného života.

Cílem terénního programu je pomoc jednotlivcům, kteří jsou ochotni spolupracovat ke změně jejich situace tak, aby se mohli vymanit ze životní krize, integrovali se do společnosti, na trh práce apod. Cílem programu v regionu Prostějov je monitorování výskytu lidí bez přístřeší, jejich vyhledávání,  minimalizace rizika jejich způsobu života. Zavedení dialogu s nimi, navázání prvotního kontaktu, nabídnutí konkrétní pomoci – nabídka služeb, v první fázi např. návštěvu v NDC. Cílem je také zvýšení informovanosti a orientace lidí, žijících dlouhodobě na ulici, orientace v osobní situaci a zvýšení odpovědnosti za svůj vlastní život a dále motivace k řešení situace. Služba může být poskytována anonymně.

3. Nabízené činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Poskytování drobného zdravotnického materiálu zdarma.

4. Specifika služby

Služba může být poskytnuta i anonymně. Terénní sociální pracovník provádí svoji práci jednak po oslovení a na požádání klienta, jednak klienty vyhledává přímo v terénu, mapuje lokality s jejich výskytem. Snaží se tyto lidi oslovit a nabídnout jim konkrétní službu a pomoc, zvýšit jejich informovanost a orientaci v osobní situaci, odpovědnost za svůj vlastní život. Motivuje je k řešení situace. Klienti mají možnost doprovodu a asistence při jednání. Terénní sociální práce je realizována v lokalitě Prostějov a přilehlém okolí. Terénní sociální pracovník se podílí na distribuci informačních letáků, vydaných provozovatelem, do lokalit, kde se lidé bez přístřeší zdržují.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  07:00-15:30
   Úterý  :  07:00-15:30
   Středa  :  07:00-15:30
   Čtvrtek  :  07:00-15:30
   Pondělí  :  07:00-15:30
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytována bezplatně.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Azylové centrum Prostějov, o.p.s.

IČ poskytovatele

27011801

Kontaktní údaje na poskytovatele