Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Rodinná asistence, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)

Forma sociální služby

Ambulantní / Terénní:

Komu je služba určena

 • rodiny s dítětem/dětmi

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Děti a dorost (7 –18 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Děti do předškolního věku (0 - 6 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5468799
 • Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)
 • Adresa: Masarykova 200,79305 Moravský Beroun
 • Telefon: 733535588
 • E-mail: help-rodina1@atlas.cz
 • Web: www.help-in.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena dětem a rodičům dětí, kteří jsou v evidenci Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) Městského úřadu Šternberk a zároveň rodiny, které o službu projeví zájem a  v registru OSPOD MěÚ Šternberk nejsou.

Služba je určena pro děti ve věkové skupině od 0 do18 let věku.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem služby Rodinné asistence je minimalizovat počty dětí v ústavní výchově prostřednictvím stabilizace a obnovení funkčnosti v rodinách, ve kterých nařízení ústavní výchovy dítěte hrozí nebo zlepšit poměry v rodinách tak, aby mohla být ústavní výchova zrušena a dítě se mohlo vrátit zpět do svého přirozeného prostředí.

Posláním služby je podporovat život dítěte v jeho přirozeném prostředí.

Zásady  služby:

Individuální přístup ke klientovi - je založen na partnerském vztahu, který vychází z dialogu mezi rodinou a sociálním pracovníkem. 

Ochrana zájmů dítěte - zájmy dítěte jsou nadřazeny ostatním potřebám a zájmům, včetně zájmu rodičů. 

Diskrétnost - veškerá sdělení od klienta považujeme za důvěrná a jsme vázáni mlčenlivostí. 

Nestranost - všichni klienti mají při poskytování služby rovné podmínky pro její využívání bez rozdílu pohlaví, věku, rasy, náboženského vyznání či sociálního statusu.

Bezplatnost - veškeré úkony v rámci sociální služby jsou bezplatné.

3. Nabízené činnosti

Poskytujeme rodině základní činnosti v rozsahu těchto úkonů: Základní činnosti: Pracovně výchovná činnost s dětmi a dospělými, Pomoc při vyřizování běžných záležitostí, Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, Zajištění podpory a podmínek pro vzdělávání dětí, Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností dětí, Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity, Doprovod dětí do školy, školských zařízení k lékaři, na zájmové aktivity a zpět, Socioterapeutická činnost. Služba je poskytována jak ve formě terénní tak ambulantní.

4. Specifika služby

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi byla propojena s finanční poradnou v Bruntále, klienti služby se tedy mohou pomocí Rodinné asistentky obrátit na Finanční poradkyni, v případě, že řeší závažnější finanční problémy, jako je např. oddlužení, exekuce, atd.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Středa  :  12:30-17:00
 •  
 • Terénní
  • Pondělí  :  07:00-15:30
   Úterý  :  07:00-15:30
   Středa  :  07:00-12:00
   Čtvrtek  :  07:00-15:30
   Pátek  :  07:00-13:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba Rodinná asistence, stejně tak jako služba Finanční poradny, je pro klienty zcela bezplatná.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Help - in, o.p.s.

IČ poskytovatele

25900757

Kontaktní údaje na poskytovatele