Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Sociální hospitalizace v OLÚ Paseka, příspěvková organizace, Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 52)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • senioři

Věkové skupiny

 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 7489419
 • Druh služby: Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 52)
 • Adresa: Paseka 145,78397 Paseka
 • Telefon: 554255058
 • E-mail: mareckova@olupaseka.cz
 • Web: www.olupaseka.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Masarykova 412,79305 Moravský Beroun

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociální služba je poskytována pobytovou formou, tj. hospitalizací ve zdravotnickém zařízení.
Naplňujeme tak požadavky či potřeby našich pacientů-klientů, kterým ukončením zdrav.péče nabízíme možnost přechodného pobytu na tomto typu lůžek, a to až do doby vyřešení jimi zvolené formy zajištění péče.

Věkové omezení neexistuje, jedná se prakticky o veškerou dospělou populaci.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Hlavním cílem poskytované pobytové služby u pacientů - klientů, u nichž skončily důvody pro zdravotní hospitalizaci a zároveň jejich zdravotní stav neumožňuje návrat do rodinného prostředí, je dočasné řešení jejich sociální a zdravotní situace.

Tito občané se nemohou obejít bez pomoci jiných osob a jsou ošetřováni na lůžkách vyčleněných pro sociální hospitalizaci OLÚ Paseka, příspěvková organizace, do doby než je jim zabezpečena pomoc především formou pobytových sociálních služeb v jiných zařízeních sociálních služeb.

3. Nabízené činnosti

Pobytová sociální služba ve zdrav. zařízení zahrnuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Součástí služby je poskytnutí základního sociálního poradenství.

4. Specifika služby

Posláním je poskytnutí pobytové sociální služby seniorům, osobám s chronickým onemocněním a osobám s jiným zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a tuto pomoc nelze zajistit v přirozeném prostředí klienta. Služba je určena pro tyto věkové skupiny: mladí dospělí (19 - 26 let), dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři (nad 80 let). Pobytová sociální služba ve zdrav. zařízení není určena k trvalému pobytu těchto osob. Slouží jen na dobu, než je možné zajištění jiné odpovídající služby.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Uživatel služby hradí od 1.1.2018 za ubytování 160,-Kč/den, za stravování 170,-Kč/den (snídaně 35,-Kč, oběd 80,-Kč, večeře 55,-Kč). Za poskytovanou péči hradí v částce přiznaného příspěvku na péči, který mu vyplácí úřad práce. Měsíční úhrada je odvozena od počtu kalendářních dní v měsíci. Úhrada a způsob placení je součástí smlouvy o poskytování sociální služby. Pokud uživatel služby není schopen vzhledem k nízkému příjmu hradit stanovenou úhradu, má nárok po doložení výše příjmu na snížení úhrady tak, aby mu po zaplacení zůstalo 15% z jeho příjmu.Jestliže nemá žádný příjem, úhradu za pobyt a stravu nehradí.

Fakultativní činnost

ANO

- zprostředkování tlf.hovorů

- poštovní služby a zajištění finančních transakcí

- pedikúra, manikúra, kadeřnické služby

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Odborný léčebný ústav, p.o.

IČ poskytovatele

00849081

Kontaktní údaje na poskytovatele