Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Azylový dům pro ženy - Středisko Samaritán pro lidi bez domova, Azylové domy (§ 57)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • Senioři (od 65 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - od 18 let
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobě v nouzi, kterou je žena starší 18 let nemající dítě ve vlastní péči, v obtížné sociální situaci a bez přístřeší.

Přednostně jsou řešeny situace žen ohrožených domácím násilím a žen navracejících se z výkonu trestu. Současně mají přednost ženy s trvalým bydlištěm na území Olomouckého kraje.

Službu mohou využít cizinky s trvalým pobytem na území ČR.

Ostatní cizinky mohou být přijaty pouze v případě, že jsou v ČR evidovány na ÚP a to na dobu nejdéle tří měsíců.

Předpokládá se:

 • stabilizovaná sociální situace (evidence na ÚP, důchod, zaměstnání, případně jiný stabilní příjem)
 • prokázání totožnosti platným OP nebo jiným úředním dokladem, 
 • písemné doporučení lékaře - vstupní lékařská prohlídka
 • v případě příchodu z hospitalizace v psychiatrické léčebně, LDN apod. doporučení ošetřujícího lékaře

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním azylového domu pro ženy Charity Olomouc je nabídnout podporu a pomoc ženám nepečujícím o dítě na Olomoucku v obtížné sociální situaci a bez střechy nad hlavou. Služba poskytuje krátkodobé a střednědobé ubytování, odbornou pomoc při hledání vhodných východisek. Její těžiště je v individuálním přístupu, respektu k druhému, k jeho právům, důstojnosti a rozhodnutím. Důraz je kladen na pomoc obětem domácího násilí a ženám přicházejícím z výkonu trestu. Smyslem služby je řešení životní situace a nabídnutí příležitosti postavit se na vlastní nohy.

3. Nabízené činnosti

Poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy:

 • K dispozici je kuchyňka s rychlovarnou konvicí, elektrickým vařičem a mikrovlnnou troubou,
 • poskytnutí stravy dle potřeb klientů a jejich zájmu nastavováno individuálně

Poskytnutí ubytování:

 • Ubytování je poskytováno v 2-5 lůžkových pokojích,
 • klientům je nepřetržitě k dispozici prostor pro osobní hygienu a sprcha,
 • úklid společných prostor je zajištěn každý pracovní den a základní úklid pokoje 1x týdně,
 • praní ložního prádla je zajištěno externí firmou (je součástí úhrady za ubytování),
 • praní osobního prádla je zajištěno pračkou v zařízení.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí:

 • Dle potřeb klienta se služba věnuje podpoře asistenci i zastupování při řešení sociálních a jiných záležitostí,
 • na základě anamnestických údajů je úkolem služby nalezení vhodných externích zdrojů pro stabilní fungování klienta v zařízení,
 • je-li to možné, pomáhá služba navazovat klientovi sociální vazby s rodinou a dalšími lidmi,

Služba je s klientem realizována individuálně na základě podkladů z individuálního plánování.

4. Specifika služby

Mezi omezení služby patří především: - zákaz konzumace alkoholu v zařízení - zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu (tolerance je 0,8 promile) - v zařízení existuje povinnost zapojit se do programu "pracovní rehabilitace" kde dle svého výběru klientka odpracovává počet hodin stanovený ve smlouvě (do 15 hodin/měsíc). Jedná se o úklid, stěhování a jiné činnosti spojené se soužitím v zařízení.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Platby za pobytové služby:

Pokoje 4-5 lůžkové                                   2.750 Kč za měsíc (90/den)

Pokoje 2-3 lůžkové                                   3.050 Kč za měsíc (100/den)

 

Azylové byty – dvoulůžkový pokoj       3.350 Kč za měsíc (110/den)

Azylové byty – jednolůžkový pokoj     3.640 Kč za měsíc (120/den)

 

(Pokud se služby nečerpají celý kalendářní měsíc, k výpočtu platby se používají částky určené na den.)

Ostatní:

Praní 5 Kč/bodů PR za prášek (v případě vlastního prášku zdarma)

Sušička 5 Kč/bodů PR

Polévka 8 Kč/bodů PR

Oběd 25 Kč/bodů PR

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Olomouc

IČ poskytovatele

44936427

Kontaktní údaje na poskytovatele