Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Dům sv. Josefa, Centra denních služeb (§ 45)

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • senioři

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 7448197
 • Druh služby: Centra denních služeb (§ 45)
 • Adresa: Komenského náměstí 49,75201 Kojetín
 • Telefon: 581762160, 720126475
 • E-mail: cds@kojetin.charita.cz
 • Web: www.kojetin.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Dům sv. Josefa - centrum denních služeb - mohou využívat:

 • senioři se sníženou soběstačností (včetně osob s Alzheimerovou chorobou), kteří mají alespoň částečně zachovanou hybnost končetin, jsou schopni přijímat potravu ústy, jsou schopni převozu, nevyžadují trvalý pobyt na lůžku nebo celodenní zdravotní péči
 • osoby se zdravotním postižením od 19 let (včetně osob s tělesným, sluchovým a zrakovým postižením), které splňují stejné podmínky.

Denní kapacita služby je 10 uživatelů.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Dům sv. Josefa - centrum denních služeb je určen k dennímu pobytu seniorů a lidí se zdravotním postižením od 19 let, kteří mají sníženou soběstačnost a chtějí s pomocí a podporou druhých žít aktivním životem v příjemném a vstřícném prostředí, nebo potřebují zajistit bezpečí a dohled.

Cílem služeb je

 • zajistit péči o nesoběstačné uživatele v bezpečném rodinném prostředí s důrazem na individuální přístup k jejich potřebám
 • přispět k aktivizaci uživatelů a posílení či alespoň zachování jejich schopností a dovedností
 • odstranit různé formy sociální izolace zprostředkováním kontaktu se společností
 • napomáhat k udržení lidí se sníženou soběstačností co nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí
 • zastoupit pečující osoby a poskytnout jim tak podmínky pro odpočinek, možnost chodit nadále do zaměstnání, nebo si zajistit své osobní záležitosti

3. Nabízené činnosti

Centrum denních služeb nabízí dle §45 zák. o sociálních službách 108/2006 sb. tyto základní činnosti:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu    
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • sociálně-terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.    

Jako fakultativní služba je poskytovaná přeprava uživatele služebním automobilem (do zařízení a zpět domů).

Sociální služba je poskytovaná na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytování služeb a společně vytvořeného Individuálního plánu.

 

 

4. Specifika služby

Dům sv. Josefa - centrum denních služeb - je jediné zařízení v širokém okolí poskytující ambulantní služby seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením. Uživatelé mohou využívat společenskou místnost s jídelním a spacím koutem, tělocvičnu vybavenou pro zdravotní cvičení (gymball, overball, SM systém, rotoped, masážní křeslo), dílnu pro tvořivou pracovní terapii a procvičování jemné motoriky, kapli, sociální zařízení s prostorným sprchovým koutem a zahradu s altánovým posezením.Všechny prostory jsou bezbariérové a přizpůsobené i pro uživatele na invalidním vozíku. 

Uživatelé mohou využívat služby zařízení každý den, nebo jen některé dny v týdnu podle vlastních potřeb.

V rámci služby je zajišťovaná strava a je dbáno na dodržování pitného režimu. Hlavní jídlo (oběd) je zajištěno externím dodavatelem, ostatní jídlo se připravuje ve vybavené kuchyňce.

Sprchový kout je prostorný, mohou ho využívat i lidé pohybující se na invalidním vozíku.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  07:00-15:00
   Úterý  :  07:00-15:00
   Středa  :  07:00-15:00
   Čtvrtek  :  07:00-15:00
   Pátek  :  07:00-15:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Sazebník uveden na www.kojetin.charita.cz

Fakultativní činnost

ANO

Jako fakultativní služba je poskytovaná přeprava uživatele charitním automobilem (do zařízení a zpět domů).

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Prostory celého zařízení jsou bezbariérové a přizpůsobené pro pohyb imobilních uživatelů. 

Název poskytovatele

Charita Kojetín

IČ poskytovatele

70236445

Kontaktní údaje na poskytovatele