Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Azylový dům pro muže a ženy, Azylové domy (§ 57)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 7447268
 • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
 • Adresa: Malé Novosady 406,78391 Uničov
 • Telefon: Lenka Jořenková
 • E-mail: azyldum@unicov.cz
 • Web: www.cssunicov.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Azylový dům pro muže a ženy je služba poskytující podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení na dobu nezbytně nutnou. Služba je určena pro muže i ženy od 18  do 80 roků, kteří jsou schopni zvládnout své osobní úkony a povinnosti dané služby.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním azylového domu pro muže a ženy je poskytnout podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení na dobu nezbytně nutnou. Individuálním přístupem podporovat klienty, aby vlastními silami dokázali řešit svou sociální situaci a byli schopni začlenit se do společnosti.

Cílem poskytování služby je podporovat klienty při hledání bydlení, poskytovat sociální službu na nezbytně nutnou dobu, poskytovat pomoc klientům při řešení nepříznivé sociální situace (sociální dávky, vyřízení dokladů, splácení dluhů, zaměstnání, bydlení), podporovat rozvoj schopností a dovedností klientů, vést klienta k samostatnosti při řešení svých záležitostí, přizpůsobit plánování sociální služby individuálním potřebám klientů v rámci možností poskytování sociální služby.

Zásady poskytování sociální služby: respektujeme a uplatňujeme právo klientů podílet se na plánování a průběhu sociální služby, která mu je poskytována, podporujeme individuální přístup ke všem klientům, bezodkladně reagujeme na vzniklé situace a změny, které nastanou při poskytování sociálních služeb,služby poskytují pracovníci, kteří se průběžně vzdělávají, spolupracujeme s dalšími sociálními i veřejnými službami.

3. Nabízené činnosti

Služba azylový dům pro muže a ženy poskytuje služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhlášky č. 505/2006 Sb. Nabídka základních činností: - poskytnutí podmínek pro přípravu stravy nebo vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy - poskytnutí ubytování, výměna ložního prádla, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu - zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny - základní sociální poradenství. 

Azylový dům pro muže a ženy se nachází na ulici Malé Novosady 406 v Uničově. Zařízení je určeno pro muže a ženy, kdy část pro muže je stavebně oddělena od části pro ženy.

Část muži: v přízemí je společná chodba, sociální zařízení – 2x WC s umyvadlem, 2x pisoár, koupelna – 2x sprchový kout, 2x umyvadlo s teplou vodou, automatická pračka. Společenská místnost/kuchyň je vybavena kuchyňskou linkou s teplou a studenou pitnou vodou, elektrickým sporákem, lednicí, televizí, židlemi a stoly. V podkroví jsou 4 pokoje, v každém pokoji jsou 3 lůžka, noční stolky, uzamykatelné skříně pro uložení osobních věcí.

Část ženy: v přízemí je společná chodba, sociální zařízení – 1x WC s umyvadlem, koupelna – 2x sprchový kout, 1x umyvadlo s teplou vodou, na chodbě je automatická pračka a sušička. Společenská místnost/kuchyň je vybavena kuchyňskou linkou s teplou a studenou pitnou vodou, elektrickým sporákem, lednicí, televizí, židlemi a stoly. V podkroví jsou 2 pokoje, v každém pokoji je 6 lůžek, noční stolky, uzamykatelné skříně pro uložení osobních věcí. Dále 1x WC s umyvadlem, 1x sprchový kout, 1x umyvadlo s teplou a studenou vodou.

Byt samostatného bydlení: byt se nachází ve stejné budově jako azylový dům pro muže a ženy, na stejné adrese a má samostatný vchod z ulice. Je určen pro 2 osoby (stejného pohlaví). Byt je v přízemí, vybavený kuchyňskou linkou, s teplou a studenou pitnou vodou, elektrickým sporákem, lednicí, skříněmi, lůžky, stolem a židlemi. K bytu náleží samostatná koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a WC. Klienti umístěni v tomto bytě mají možnost praní prádla v automatické pračce na azylovém domě pro muže a ženy.

Pro všechny uvedené služby je možnost sušit prádlo na venkovních a vnitřních sušácích a v sušičce.

4. Specifika služby

Služba je poskytována dle metodik, vnitřních pravidel služby s individuálním přístupem.

Pravidla pro ukončení poskytování sociální služby jsou uvedena ve smlouvě o poskytnutí sociální služby, v provozním řádu azylového domu pro muže a ženy a ve vnitřních pravidlech. Klient může ukončit službu bez udání důvodu, k ukončení poskytování sociální služby může dojít v případě ukončení činnosti organizace z důvodů provozních nebo finančních, nebo jestliže klient hrubě nebo opakovaně porušuje provozní řád nebo vnitřní pravidla zařízení (vyhrožování, agresivita, fyzické napadení, krádež, donášení, přechovávání a konzumace alkoholu, omamných a psychotropních látek apod.), nebo neuhradí úhrady za poskytování sociální služby.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Služba je hrazena dle platného ceníku. Služby lze hradit v hotovosti nebo bezhotovostně na účet organizace. Základní činnosti: - ubytovaná osoba 100,- Kč/den. Byt samostatného bydlení 120,-Kč/den/osoba.

Fakultativní činnost

ANO

Dle aktuálního ceníku se poskytují tyto fakultativní služby: použití pračky, použití sušičky, zapůjčení ručníku, počítač s internetem.

 

Architektonická bezbariérovost

NE

Prostory, ve kterých se poskytuje pobytová služba je bariérová, schodiště je bez výtahu. Do bytu samostatného bydlení jsou také schody. Vnitřní prostory azylového domu jsou členité, nemají jednotnou rovnou plochu. 

Název poskytovatele

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75123240

Kontaktní údaje na poskytovatele