Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domov pro seniory, Domovy pro seniory (§ 49)

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

 • senioři

Věkové skupiny

 • mladší senioři (65 – 80 let) - mladší senioři (60 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 7369254
 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Adresa: Jesenec 1,79853 Jesenec
 • Telefon: 582 396 396
 • E-mail: socialni@ddjesenec.cz
 • Web: www.ddjesenec.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena seniorům od 60 let, kteří se z důvodu zdravotního stavu či věku ocitli v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou soběstačnost a pohyblivost a jsou trvale odkázání na pravidelnou péči a pomoc, kterou nelze zajistit v domácím prostředí. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním domova je poskytnout pobytovou službu, podporu, pomoc a péči (sociální a ošetřovatelskou) seniorům od 60 let, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a sociální situaci v domově žijí. Podporujeme uživatele v soběstačnosti, respektujeme přitom jedinečnost každého člověka. Uživatelům pomáháme prožít v rámci svých možností a schopností důstojný a hodnotný život v klidném a bezpečném prostředí. Cílem poskytované sociální služby je pomoc a podpora uživatelů v soběstačnosti a v běžném způsobu životu, které vychází z individuálně určených cílů a potřeb. Tento cíl je naplňován: *Kvalitní a odbornou péčí; *Podporou důstojného a plnohodnotného života; *Respektováním individuality uživatelů; *Podporou kvalitních mezilidských vztahů. Zásady poskytované služby: *Individuální přístup k uživatelům; *Důstojnost uživatele, důvěra a diskrétnost při poskytování služby; *Respektování lidských práv a svobod; * Respektování jedinečnosti každého člověka; *Podpora nezávislosti, samostatnosti a soběstačnosti uživatelů a nezbytné míry péče; *Rovnocenný a spravedlivý přístup ke všem uživatelům; *Spolupráce s rodinami uživatelů; *Důraz na týmovost, odbornost a kvalitu personálu a jejich zvyšování.

3. Nabízené činnosti

V domově poskytujeme: *ubytování v jedno, dvou a vícelůžkových pokojích - součástí je úklid, praní žehlení; *celodenní stravu uzpůsobenou seniorům a dietnímu omezení - připravujeme ve vlastní kuchyni; *pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně; *zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí; *sociálně terapeutické činnosti; *aktivizační činnosti - volnočasové aktivity.

 

4. Specifika služby

Služba je poskytována v udržovaném objektu barokního zámku, ideální pro osoby, které preferují klidné prostředí uprostřed přírody. Celková kapacita domova je 75 lůžek. Domov disponuje vlastními provozy kuchyně, prádelny a úklidu. Nepřetržitě jsou k dispozici pracovníci v sociálních službách a zdravotní sestry. Jednou týdně v domově ordinuje praktický lékař, měsíčně pak dochází psychiatrická lékařka. Pravidelně také dochází fyzioterapeutka a lektor jógy. Uživtelům nabízíme řadu volnočasových aktivit, například muzikoterapii, canisterapii, trénování paměti, oslavy narozenin, kulturní a společenské akce, výlety.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ubytování za 1 den: *Jednolůžkový pokoj 131,- Kč; *Dvoulůžkový pokoj 121,- Kč; *Vícelůžkový pokoj 96,- Kč. Strava celodenní: *Dieta D3 (racionální) 160,- Kč; *Dieta D4 (žlučníková) 161,- Kč; *Dieta D9 (diabetická) a D9/4(lomená) 163,-Kč. Po zaplacení úhrady za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Tato skutečnost je u uživatelů s nižším příjmem zohledněna a úhrada za ubytování a stravu je snížena. Úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Fakultativní činnost

ANO

* Soukromá lednice 60,- Kč měsíc; * Telefonní hovor - dle skutečných nákladů; *Drobné nákupy  5,- Kč/nákup;  *Holení 5,- Kč/holení; *Doprava 10,- Kč/km; *Kopírování 2,- Kč/A4;  *Tisk z počítače černobílý 2,- Kč/A4; *Tisk z počítače barevný 3,- Kč/A4.

Architektonická bezbariérovost

ANO

*Oddělení III. (samostaná budova) - 2 schody do dvou pokojů v nejvyšším patře; * společná WC všech oddělení jsou bariérová.

Název poskytovatele

Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

71197702

Kontaktní údaje na poskytovatele