Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domov pro seniory, Domovy pro seniory (§ 49)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

Věkové skupiny

 • Dospělí (27 – 64 let) - od 60 let
 • Senioři (od 65 let) - od 60 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 7237555
 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Adresa: Švabinského 403/3,77900 Olomouc
 • Telefon: 585111331
 • E-mail: vraj@ddol.cz
 • Web: www.ddol.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Švabinského 473/1,77900 Olomouc
 • Adresa: Švabinského 474/1,77900 Olomouc
 • Adresa: Olomouc 665,77900 Olomouc

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Senioři se ztrátou soběstačnosti způsobenou věkem, změnou zdravotního stavu, případně se syndromem poruch intelektu získaným v průběhu stáří, kteří  z těchto důvodů nemohou žít ve své vlastní domácnosti a  potřebují podporu a pomoc druhé osoby.                                                       

Věk:                           osoby starší 60 let.

V rámci cílové skupiny nejsme schopni zajistit potřeby osob, které:

 1. Jsou mobilní a vzhledem ke své situaci nejsou schopny orientace v cizím prostředí nebo nejsou schopny porozumět pokynům vzhledem ke svému zdravotnímu stavu;
 2. komunikují pouze prostřednictvím dotykové abecedy a podobných taktilních systémů.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Podporovat samostatnost uživatele dle možností

Ošetřovat nemocné uživatele

Hospodárně pečovat

Odborně pracovat

Dostupně poskytovat službu

Aktivizovat uživatele

3. Nabízené činnosti

a) poskytnutí ubytování: b) poskytnutí stravy: c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: f) sociálně terapeutické činnosti: g) aktivizační činnosti: h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: Fakultativní činnosti: - Xerokopie (černobílá) - Telefonní hovory - Soukromé nákupy - Připojení k internetu na pokoji klienta

4. Specifika služby

Služba vychází z individuálních přání klienta, jeho zdravotního stavu a provozních možností. Snahou je maximální možné udržení nebo zlepšení mentálních i fyzických schopností. Přístup ke klientovi je založen na úctě, jeho důstojnosti a partnerském vztahu.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Úhrada se řídí vyhláškou 505/2006 Sb., : Ubytování od 180,-Kč/ den do 210,-Kč/den v závislosti na typu pokoje Strava 170Kč za celodenní stravu (pět jídel denně) Poskytované služby ve výši přiznaného příspěvku na péči

Fakultativní činnost

ANO

internet na pokoji     20,-Kč/měsíc

Architektonická bezbariérovost

ANO

Budovy jsou bezbarierové

Název poskytovatele

Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75004372

Kontaktní údaje na poskytovatele