Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Přerov, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věkové skupiny

 • Děti a dorost (7 –18 let) - děti a mládež od 6-ti let (od zahájení povinné školní docházky) do 18-ti let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Přerov jsou děti a mládež ve věku 6-18 let, které jsou ohroženy nebo již postiženy sociálně patologickými jevy a sociálním vyloučením, což může nepříznivě ovlivňovat jejich sociální a životní situaci.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Přerově na ulici Jižní/Husova je podpora a pomoc dětem a mládeži od 6 do 18 let, které zahájili školní docházku a jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy a rizikovým způsobem života. Podpora a pomoc je nabízena v bezpečném prostředí, formou volnočasových aktivit, které přispívají ke zlepšení života dětí a mládeže. Prioritou je poskytnutí takových činností a informací, které mohou pomoci při zlepšení životní situace. Cílem je rozvoj schopností a dovedností, které podporují zařazení do společnosti a mohou tak snižovat dopady rizikového způsobu života.

 

Cíle:

Cílem Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je posílit rozvoj dovedností a schopností uživatelů tak, aby byli schopni samostatně zvládat nároky spojené se sociálním fungováním ve společnosti a byli co nejméně závislí na sociálních službách.

3. Nabízené činnosti

volnočasové aktivity pomoc při školní přípravě prevence rizikového chování základní sociální poradenství

4. Specifika služby

Provozní doba: Pondělí - pátek: 13.00 hod. - 17.00 hod. Okamžitá kapacita: 20 dětí na 1 centru Provoz 2 center - KC Jižní a KC Husova

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  13:00-17:00  -  na obou centrech NZDM - ulice Jižní a Husova, Přerov
   Úterý  :  13:00-17:00  -  na obou centrech NZDM - ulice Jižní a Husova, Přerov
   Středa  :  13:00-17:00  -  na obou centrech NZDM - ulice Jižní a Husova, Přerov
   Čtvrtek  :  13:00-17:00  -  na obou centrech NZDM - ulice Jižní a Husova, Přerov
   Pátek  :  13:00-17:00  -  na obou centrech NZDM - ulice Jižní a Husova, Přerov
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je bezplatná.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Armáda spásy v České republice, z.s.

IČ poskytovatele

40613411

Kontaktní údaje na poskytovatele