Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Raná péče pro Moravu a Slezsko, Raná péče (§ 54)

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby se sluchovým postižením

Věkové skupiny

 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Děti do předškolního věku (0 - 6 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena rodinám s dítětem/dětmi se sluchovým postižením ve věku 0-7 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je podpora rodiny s dítětem se sluchovým postižením, aby zvládla novou situaci, naučila se komunikovat se svým dítětem a mohla žít běžným způsobem života.

3. Nabízené činnosti

Pravidelné terénní konzultace v rodině, ambulantní, telefonické a emailové konzultace, podpora psychomotorického vývoje s důrazem na podporu rozvoje komunikace prostřednictvím stimulace a přímé práce s dítětem, základní sociální poradenství, zprostředkování odborných vyšetření a konzultací, půjčování speciálních pomůcek a hraček, odborné literatury, nácvik na audiometrické vyšetření, poradenství při výběru kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, poradenství při výběru školského zařízení nebo jiné návazné služby, individuální konzultace s dalšími odborníky (logoped, lektor znakového jazyka, fyzioterapeut aj.), doprovod při návštěvě lékaře, zařízení nebo při jednání s institucemi, zprostředkování kontaktu s dalšími rodinami.

Služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

4. Specifika služby

Terénní služba poskytována na území všech regionů Moravy a Slezska. Služba probíhá v rodině, tedy přirozeném prostředí dítěte. Služba je určena celé rodině.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Úterý  :  07:00-19:00
   Středa  :  07:00-19:00
   Pondělí  :  07:00-19:00
   Čtvrtek  :  07:00-19:00
   Pátek  :  07:00-19:00
 •  
 • Ambulantní
  • Úterý  :  08:00-16:00
   Středa  :  10:00-17:00
   Pondělí  :  12:00-17:00
   Čtvrtek  :  12:00-17:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytována zdarma.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

IČ poskytovatele

00499811

Kontaktní údaje na poskytovatele