Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Pamatováček, o.p.s. denní stacionář, Denní stacionáře (§ 46)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena lidem postiženým Alzheimerovou chorobou,  může být poskytnuta též osobám s nespecifikovanou demencí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním denního stacionáře je vést osoby trpící demencí zvláště pak Alzheimerovou chorobou prostřednictvím vzdělávacích, pracovních a volnočasových aktivit k udržování a rozvíjení schopností a soběstačnosti tak, aby mohli žít svůj život v co nejkvalitnější míře, které jsou individuálně schopni. Být místem, které je vhodnou alternativou domácího prostředí a které umožňuje svým uživatelům setkávání s vrstevníky v bezpečném zázemí.

Cílem je zapojit uživatele do vzdělávacích, pracovních a volnočasových aktivit.

Být pro uživatele místem setkávání s vrstevníky, nabízet prostor pro trávení volného čas a relaxaci.

3. Nabízené činnosti

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, • poskytnutí stravy, • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, • sociálně terapeutické činnosti, • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Posláním denního stacionáře je vést osoby trpící demencí zvláště pak Alzheimerovou chorobou prostřednictvím vzdělávacích, pracovních a volnočasových aktivit k udržování schopností a soběstačnosti tak, aby mohli žít svůj život v co nejkvalitnější míře, které jsou individuálně schopni. Být místem, které je vhodnou alternativou domácího prostředí a které umožňuje svým uživatelům setkávání s vrstevníky v bezpečném zázemí.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  07:00-15:00
   Úterý  :  07:00-15:00
   Středa  :  07:00-15:00
   Čtvrtek  :  07:00-15:00
   Pátek  :  07:00-15:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Služba je hrazena. Úhrada za služby je stanovena v ceníku, který je přílohou smlouvy.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Pamatováček, o.p.s.

IČ poskytovatele

26667924

Kontaktní údaje na poskytovatele