Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Azylový dům - ELIM Hranice, Azylové domy (§ 57)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - Samostatně od 18. let.
 • děti předškolního věku (1 - 6 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let) - V závislosti na míře sebeobsluhy.

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Hranická 94,75361 Hranice
 • Adresa: Tř. 1. máje 1617,75301 Hranice
 • Adresa: Venedik 1426,75131 Lipník nad Bečvou
 • Adresa: Venedik 1427,75131 Lipník nad Bečvou
 • Adresa: Třída Československé armády 184,75301 Hranice
 • Adresa: Čechova 133,75301 Hranice
 • Adresa: Perštýnská 646/9,75131 Lipník nad Bečvou

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby bez přístřeší, muži i ženy (18 – 80 let)

Rodiny s dítětem (děti 0 – 18 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním azylového domu je poskytnout sociální podporu mužům, ženám a rodinám bez přístřeší, kteří mají zájem svou tíživou sociální situaci řešit formou přechodného ubytování, zázemím a sociálním poradenstvím pro vyřešení problémů souvisejících se ztrátou bydlení. Cílem této podpory je opětovné začlenění do společnosti.

Cílem je pomoc potřebným, především těm, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Cílem sdružení je péče o celého člověka, o jeho duchovní, duševní a materiální potřeby.

Dlouhodobým cílem je sociální stabilizace uživatelů služeb a pomoc při návratu do běžného života. Motivace osob bez přístřeší ke změně postojů, které vedly k tíživé sociální situaci a podporovat je k opětovnému návratu do běžného života.

Krátkodobým cílem je motivovat uživatele k vyřízení potřebných dokladů, k hledání zaměstnání a dlouhodobého ubytování a také je vést například ke splácení dluhů.

3. Nabízené činnosti

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

Poskytnutí ubytování – sociální služba zahrnuje celodenní ubytování.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

Služba je poskytována v:

Azylovém domě a v 5 samostatných bytech v Hranicích.

Azylovém domě v Drahotuších.

Azylovém domě a v 1 samostatném bytě v Lipníku nad Bečvou.

 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Dle ceníku na stránkách www.elim-hranice.org.

Fakultativní činnost

ANO

Dle ceníku na stránkách www.elim-hranice.org.

Architektonická bezbariérovost

NE

Služby nejsou bezbariérové.

Název poskytovatele

ELIM Hranice o.p.s.

IČ poskytovatele

02159554

Kontaktní údaje na poskytovatele