Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domov pro seniory Šternberk, Domovy pro seniory (§ 49)

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

  • senioři

Věkové skupiny

  • Senioři (od 65 let)
  • Dospělí (27 – 64 let) - od 60 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domov pro seniory Šternberk je pobytová sociální služba určená osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cílová skupina

  • senioři: osoby od 60 let věku, jejichž situace vyžaduje 24 hod. pomoc a podporu jiné fyzické osoby a tuto podporu jim není schopna zajistit jejich rodina.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním domova pro seniory je napomáhat seniorům, kteří mají sníženou schopnost zajistit si své základní životní a osobní potřeby, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, zvládat běžné věci při péči o svou osobu a zdraví. Domov pro seniory poskytuje především takovou podporu, která umožňuje uživatelům co nejdéle udržet stávající úroveň jejich soběstačnosti.

Cíle poskytované služby

a) poskytovat podporu a pomoc uživatelům při činnostech, které již samostatně nezvládnou, b) podporovat schopnosti a možnosti uživatelů způsobem, jenž jim umožní co nejdéle zachovat stávající úroveň jejich soběstačnosti, c) pomoc a podpora v sociálním začleňování, d) podporovat další vzdělávání pracovníků, e) poskytovat a vytvářet prostředí a podmínky pro kvalitní poskytování sociální služby.

3. Nabízené činnosti

Budova Domova pro seniory Šternberk má tři podlaží. Jednotlivá podlaží budovy jsou propojena schodištěm a evakuačním výtahem. V budově se nachází 9 pokojů pro uživatele. Jedná se o 3 jednolůžkové, 4 dvoulůžkové a 2 třílůžkové pokoje. Všechny pokoje jsou umístěny v přízemí a v 1. poschodí domova. Vlastní pokoje jsou standardně vybaveny (tzn. polohovací lůžko, noční stolek, šatní skříň atd.) a umožňují běžný způsob života. V rámci ubytování má uživatel k dispozici bezbariérové WC a bezbariérový sprchový kout v bezprostřední blízkosti u svého pokoje. Mimo pokoj a prostory uvedené výše může uživatel užívat společně s ostatními v domově také společné prostory domova pro seniory, a to reminiscenční koutek v 1. poschodí, společenskou místnost ve 2. poschodí a venkovní prostory.

Zahájení poskytování sociální služby:

Na základě podání Žádosti o poskytnutí sociální služby domov pro seniory je s žadatelem domluveno osobní jednání v místě jeho pobytu, jako se zájemcem o službu, s poskytnutím všech informací potřebných pro uzavření smlouvy. Smlouvu se zájemcem o službu sjednává sociální pracovník, Smlouva o poskytování sociální služby je uzavřena písemně.

Mezi základní činnosti, které se v domově pro seniory poskytují patří: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) aktivizační činnosti, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Metody práce, plánování služby

Poskytování sociální služby vychází z osobních cílů a potřeb uživatele a je postaveno především na jeho schopnostech. Jako nejčastější metodu zjišťování individuálních potřeb používáme metodu řízeného rozhovoru, dále pak pozorování, intuitivní a racionální techniky a další pomocné metody. Pomocí těchto metod a technik sestavujeme ve spolupráci s uživatelem jeho individuální plán. Každému uživateli sociální služby je přidělen klíčový pracovník, který má na starosti individuální plánování služby. Klíčový pracovník je osobou, na kterou se může uživatel obracet se svými potřebami, přáními a problémy. Plánování služby je proces, kdy se s uživatelem zejména dojednává konkrétní průběh služby s ohledem na jeho osobní cíle, potřeby a přání, nebo se tento proces vyhodnocuje.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

  • Pobytová
    • Nepřetržitě
  •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada základních činností sociální služby Domov pro seniory a jejich maximální výše je stanovena zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V případě fakultativních činností je cena určena ceníkem poskytovatele.

Odkaz na ceník za poskytování sociální služby, zveřejněný na webových stránkách:

https://www.socialnisluzby.cz/domov-pro-seniory/dokumenty-ke-stazeni/

 

 

Fakultativní činnost

NE

Úhrada za fakultativní služby

Zapůjčení TV 180,- Kč/měsíc

Doprava firemním vozidlem po 15-té hodině (na území obce) 50,- Kč/úkon

Doprava firemním vozidlem (mimo území obce) 8,-Kč /km

  

 

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

70939730

Kontaktní údaje na poskytovatele