Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domov pro seniory, Domovy pro seniory (§ 49)

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

  • senioři

Věkové skupiny

  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

2. Smysl, poslání a cíl služby

3. Nabízené činnosti

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při hygieně - stálá ošetřovatelsko-zdravotní péče - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů - zájmové a aktivizační činnosti nabízené dle individuálních schopností (vycházky, výlety, návštěvy cukrárny, trénování paměti, rukodělné činnosti, poslech hudby) - další nabízené činnosti : ordinace praktického lékaře, sociální, právní a finanční servis, kadeřnictví, holičství, pedikúra, rehabilitace, zajištění nákupů, duchovní péče

4. Specifika služby

Zajištění klidného, bezpečného a kvalitního prostředí seniorům se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Poskytnutí sociální služby tak, aby uživatelé služby mohli své stáří prožít aktivně a důstojně. Motivace k udržení jejich soběstačnosti a zachování aktivního způsobu života a umožnit jim v podmínkách rezidenčního bydlení žít běžným způsobem života i přes možná fyzická (zdravotní) omezení či vysoký věk.

Časový rozsah poskytování služeb

  • Pobytová
    • Nepřetržitě
  •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA
Úhrada za ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy prádla a ošacení, žehlení. Úhrada za stravu zahrnuje celodenní stravu, v rozsahu 4 jídel: snídaně, oběd, odpolední svačina, večeře + u diabetiků 2. večeře.

Fakultativní činnost

ANO

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

71197729

Kontaktní údaje na poskytovatele