Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Obec Čechy, Pečovatelská služba (§ 40)

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní:

Komu je služba určena

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • Senioři (od 65 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 6694421
 • Druh služby: Pečovatelská služba (§ 40)
 • Adresa: Čechy 30,75115 Čechy
 • Telefon: 777117949
 • E-mail: starosta@cechyobec.cz
 • Web: www.cechyobec.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Jde o terénní službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Hlavním cílem  služby je doprovod  a zajištění obědů, popřípadě podávání jídel seniorům a osobám se zdravotním postižením .  Hlavním  smyslem a posláním je pomoc  a zprostředkování kontaktu s okolím, pomoc při vyřešení složité situace a zabránění vyloučení ze společnosti. 

3. Nabízené činnosti

Naplnění základních činností ze zákona: - Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, při přesunu na lůžko nebo vozík - Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC - Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití  - Pomoc při zajištění chodu domácnosti - běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, praní a žehlení ložního prádla, praní a žehlení osobního prádla - Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a

4. Specifika služby

Pečovatelskou službu zřídila obec Čechy prioritně pro občany naší obce, jejíž populace stále stárne, aby umožnila svým občanům i při dosažení vysokého věku zůstat ve svém domě a společenském prostřeí. Dosud nenaplněnou kapacitu jsme nabídli i pro občany sousední obce Domaželice.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Úterý  :  07:00-15:30
   Středa  :  07:00-15:30
   Pondělí  :  07:00-15:30
   Čtvrtek  :  07:00-15:30
   Pátek  :  07:00-15:30
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČECHY Základní činnosti Od 1.1.2016 Celý ceník je na www stránkách obce viz odkaz dále. Výše úhrady za poskytování pečovatelské služby se vypočítá podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění a provedení úkonů. Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Vše přiměřeně platí i pro ceník fakultativních služeb, který základní služby doplňuje a rozšiřje.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Obec Čechy

IČ poskytovatele

00636177

Kontaktní údaje na poskytovatele