Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Sociální poradenství, Odborné sociální poradenství (§ 37)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • Bez omezení věku

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 6485623
 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Adresa: Purkyňova 2715/16,75002 Přerov
 • Telefon: 581210669
 • E-mail: palenikova@ssmp.cz
 • Web: www.ssmp.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

osoby se zdravotním postižením

osoby s jiným zdravotním postižením

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociálního poradenství je zajistit osobám se zdravotním a jiným zdravotním postižením rozvoj jejich samostatnosti, schopností a dovedností, které jim umožní žít normálním způsobem života ve společnosti.

Cíle zařízení:

- kvalitní poskytování služby, které vychází ze specifických potřeb a přání uživatelů,

- zajištění nabídky činností uživatelům, umožňující jejich osobnostní, fyzický, psychický a sociální rozvoj,

- zlepšení kvality života jedinců s těžkým zdravotním a jiným zdravotním postižením,

- podporování procesu života v přirozeném sociálním prostředí osob se zdravotním a jiným zdravotním postižením,

- přispívání k řešení problémů každodenního života sociálním poradenstvím, poskytování podpory při řešení nepříznivé sociální situace.

3. Nabízené činnosti

Odborné sociální poradenství:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

b) sociálně terapeutické činnosti

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Služba je poskytována osobám bez omezení věkové hranice.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pátek  :  07:30-14:00  -  po předchozí domluvě
   Úterý  :  07:30-14:00  -  po předchozí domluvě
   Středa  :  07:30-15:30
   Čtvrtek  :  07:30-14:00  -  po předchozí domluvě
   Pondělí  :  07:30-15:30
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba odborného sociálního poradenství je poskytována zdarma.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Sociální služby města Přerova, p.o.

IČ poskytovatele

49558854

Kontaktní údaje na poskytovatele